Innkjøpssjef

Innkjøpssjef

Bakkegruppen AS

Bakkegruppen utvikler og selger boliger gjennom merkevaren Bakke og er delt i to virksomhetsområder; Bakke Småhus og Bakke Leiligheter. Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. I 2020 omsatte selskapet boliger for 1,2 milliarder kroner og overleverte over 550 boliger. Bakke har en sterk vekststrategi med store ambisjoner om å prege boligmarkedet fremover. Selskapet har en stor tomtebank med prosjekter som spenner fra feltutbygging av rekkehus og småhus til større byutviklingsprosjekter ved sentrale knutepunkter i randsonen rundt Oslo.

Vår visjon er å utvikle «Hjem du vil hjem til». Se www.bakke-as.no

ETABLERE OG DRIVE EN NY OG EFFEKTIV INNKJØPSFUNKSJON

Vår nye innkjøpssjef får ansvar for at Bakkegruppen gjennomfører anskaffelser av byggevarer som resulterer i innkjøp med rett kvalitet, til rett tid med lavest mulig totalkostnad, og som gir økt kundeverdi. Ved valg av leverandører og varer skal Bakkegruppen bidra til en bærekraftig utvikling i vår industri. Innkjøpssjefen skal arbeide for både Bakke Småhus og Bakke Leiligheter og rapportere til konsernsjef. Stillingen får eget kontor i moderne lokaler på Skøyen.

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Utvikle strategier, rutiner og systemer som sikrer konkurransedyktige innkjøp
 • Samarbeide med linjeledere for å finne muligheter for effektivisering og forbedringer
 • Gjennomføre forhandlinger, reforhandle avtaler og arbeide med leverandørutvikling
 • Overvåke priser i markedet og gjennomføre analyser
 • Vurdere rammeavtaler og kategorisering for produktgrupper
 • Støtte prosjektledelsen i gjennomføring av større innkjøp ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Min. 5 års erfaring fra innkjøp, gjerne fra bygg/eiendom eller leverandør til bransjen
 • Drivende og god i forhandlinger og godt nettverk i bransjen
 • Kommersiell innstilling og god økonomisk forståelse
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • Initiativrik, engasjert, strukturert og analytisk
 • Løsningsorientert og resultatfokusert.

Vi kan tilby en fantastisk mulighet til å realisere en drøm som vi håper at du har, nemlig å etablere en ny innkjøpsfunksjon innen byggevarer, basert på våre og dine erfaringer med innkjøp. Det er gøy og utfordrende å jobbe i Bakke. Vi har et svært godt arbeidsmiljø og er sertifisert av Great Place To Work.

I Bakke er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via «søk her».