Inside Sales Coordinator

Inside Sales Coordinator

Validus Engros AS

Medivatus AS og Validus Engros AS vil om kort tid konsolidere virksomheten i ett selskap. Det samlede selskapet vil ivareta Validus sin rolle som distributør og grossist mot helsekost, bandagist og apotek, og Medivatus i sin satsning som verdiøkende og uavhengig med-tech leverandør til det skandinaviske markedet.

Det konsoliderte selskapet vil ha en omsetning på 500 MIO med hovedkontor i Mjøndalen. Selskapet har lokale røtter tilbake til 1960 og har i dag en meget solid eier i Fairford Group, et privateid investeringsselskap med base i Sverige og England. Fairford Group har investert i en rekke selskaper og eier bl.a. Translink og Life-kjeden i Norden.
For å nå selskapets vekstambisjoner innenfor spesielt Medtech-segmentet er vi i en fase hvor vi skal styrke organisasjonen og bemanne opp.

Selskapet går i markedet med slagordet “What if there is a smarter way?” Vi er opptatt av nytenkning, grunderånd og å stadig søke bedre løsninger.

Vi ser vi etter en strukturert, nøyaktig og selvstendig Inside Sales Coordinator som vil inngå i selskapets salgsteam.

Du får en sentral rolle med å følge opp kunder og leverandører, samt å koordinere anbuds-besvarelser på vegne av selskapet. Du vil være et bindeledd for hele verdikjeden.

Vi har en tydelig strategi for vekst. Selskapet er i en fase med økt aktivitet og har behov for å styrke organisasjonen innen salg av produkter og løsninger til sykehus og helseforetakene. Vi skal derfor ansette en Inside Sales Coordinator som vil få ansvar for å følge opp kontrakter med kunder og leverandører i nært samarbeid med kundeservice og innkjøp. Videre vil du koordinere selskapets anbudsbesvarelser.

Om rollen

Som Inside Sales Coordinator skal du sikre at våre kunder og leverandører opplever oss som en profesjonell samarbeidspartner. Videre at tilbud, ofte basert på offentlige anbudsforespørsler, leveres med riktig kvalitet til riktig tid gjennom optimal ressursbruk. Du vil tilhøre salgsteamet og rapportere til Business Development Manager.

For å lykkes i rollen ser vi for oss at du er en god kombinasjon av kreativ og strukturert. Du vil jobbe med å analysere forespørsler, skrive tekster og lede prosjekter med flere bidragsytere. En av dine styrker bør være å formulere deg meget godt skriftlig. Det er derfor et krav at du er over gjennomsnittlig god på tekstforfatting på både norsk og engelsk. Det må forventes å bidra til videreutvikling av våre kvalitetssystemer.

Av konkrete oppgaver kan nevnes:

 • Koordinering av Supply Chain for best mulig kontroll på vareflyt fra produsent til bruker
 • Håndtere innkomne forespørsler, ordre og avvikssaker fra kunder
 • Håndtere tilbudsforespørsler og prosjektledelse av anbud
 • Ansvar for å skrive hele eller deler av tilbud
 • Utarbeidelse av prosjektplan med ansvarsfordeling og frister samt oppfølging av dette
 • Bidra i oppbygging og vedlikeholdelse av tekst og bilder på relevante plattformer
 • Overvåke nye og nåværende anbud i den elektroniske markedsplassen
 • Utarbeide og oppdatere elektronisk produktkatalog og prislister
 • Koordinere og kontrollere konsignasjonslagre
 • Oppfølging av kvalitetssystemer, som for eksempel Etisk Handel
 • Salgsrapportering
 • Generell støtte for salgsteamet og øvrig interne avdelinger

Ønsket bakgrunn

Vi er på jakt etter deg som kan bli et positivt bidrag i et hyggelig arbeidsmiljø og som har erfaring som prosjektleder/anbudskoordinator. Det er ønskelig med kjennskap til offentlige anbudsprosesser og kontraktshåndtering.

I tillegg er det ønskelig med følgende bakgrunn og egenskaper:

 • Høyere utdannelse innen økonomi/administrasjon, logistikk eller tilsvarende
 • Erfaring fra å jobbe i salgsorganisasjon er fordelaktig
 • Sterk skriftlig fremstillingsevne i både norsk og engelsk
 • Teamorientert og handlingskraftig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Prosjektledererfaring
 • Gode IT kunnskaper (MS 365, Sharepoint og gjerne SAP)

Hvorfor oss?

Vi er opptatt av at de ansatte skal trives.  Vi er en bedrift med gründerånd, pågangsmot og som setter stor pris på mennesker som vil bidra til å skape resultater.

Vi kan tilby en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver i et ambisiøst og faglig sterkt selskap i vekst. Arbeidsmiljøet preges av høy grad av trivsel, kompetanse og verdiskapende arbeid. Du får mulighet til å arbeide med medisinsk teknisk utstyr og verdiskapning sammen med mange av de største aktørene innen helse sektoren. Vi tilbyr en moderne, fleksibel hybridarbeidshverdag.

For mer informasjon om rollen, ta kontakt med Bjørn Erik Graff på tlf. +47 970 55 587, beg@compass.no eller Silje Svejstrup Elde på tlf. +47 941 37 255, sse@compass.no for en uforpliktende samtale.

Henvendelser til Compass behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver innledende fase.

CV og søknad sendes via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader vurderes fortløpende.