Kalkulatør, byggherre

Kalkulatør, byggherre

Mittegetlokale AS

MittEgetLokale AS eies av Bakkegruppen som ble etablert i 2003. Bakkegruppen har nå over 100 ansatte og selger årlig boliger for over en milliard kroner. Selskapet besitter en tomtebank med fremtidige boligprosjekter for 25 milliarder kroner og har en verdijustert egenkapital på to milliarder kroner. Konsernets største virksomhet er bolig- og prosjektutvikling innenfor leilighetsprosjekter, småhus feltutbygging og tomteutvikling.

MittEgetLokale AS har utviklet et konsept som gir muligheter for å eie ditt eget lagerlokale. Endringer i boform og bosettingsmønster medfører nye behov for lagring av eksempelvis båt, bobil og annet. Mange vil ha et eget hobbyverksted og småbedrifter ønsker lagerplass. Selskapets videre vekst skal baseres på utvikling og oppføring av små og mellomstore næringsbygg for små og mellomstore bedrifter, i kombinasjon av salg og utleie. Kort og godt «MittEgetLokale».

Selskapet er Norges største tilbyder av lagerseksjoner og har en rekke prosjekter i salg og under utbygging i hele Norge.

Vi styrker nå organisasjonen og oppretter en ny stilling som kalkulatør.

MittEgetLokale AS har på under et år solgt lagerseksjoner for over 500 millioner. Som kalkulatør blir du en del av et ungt, nytenkende og innovativt miljø med ambisiøse mål, allerede høy resultatoppnåelse, og en kultur for å lykkes sammen. Med Bakkegruppen i ryggen har vi også et stort, faglig nettverk innad i konsernet.

Arbeidsoppgaver:

  • utarbeide mengdebeskrivelser og kalkyle
  • innhente og evaluere tilbud fra underentreprenører og leverandører
  • delta i anbudsforhandlinger og kontraktsmøter
  • bistå prosjektledere i prosjektets oppstartsfase med oppfølging av innkjøp, leveranse- og gjennomføringsplaner

Du har byggeteknisk utdannelse som ingeniør/sivilingeniør og noen års erfaring med byggeprosjekter hos entreprenør eller RIB. Det er en fordel om du har deltatt i kalkulasjonsarbeider og du har kunnskap om relevante IT-verktøy og stor interesse for digitale løsninger.

Du er strukturert, har god økonomisk forståelse, liker å samarbeide med kollegaer, men er også selvstendig. Vi ser også for oss at du både skriver og snakker norsk flytende.

Du liker å arbeide i team, og du ser på samarbeid, både internt og eksternt, som viktig for at vi sammen skal kunne skape gode resultater.

Vi kan tilby en viktig nyopprettet rolle i selskapet, gode muligheter til å påvirke egen arbeidsdag, korte beslutningsveier og en seriøs og langsiktig arbeidsgiver.

MittEgetLokale AS tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter i et selskap med store ambisjoner. Kontor i moderne lokaler på Skøyen i Oslo.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen.