Kategorisjef indirekte varer og tjenester

Kategorisjef indirekte varer og tjenester

Mestergruppen Byggevare AS

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling.

Mestergruppen eier byggevarekonseptene Byggtorget, Byggeriet, XL-BYGG, Bolist og Järnia med til sammen ca. 500 utsalgsteder i Norge og Sverige. Vi er Norges største boligprodusent gjennom våre 300 medlemsbedrifter i huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus. I tillegg driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter. Mestergruppen er en av landets største hytteprodusenter, med kjente merkevarer som Saltdalshytta og Røroshytta i porteføljen, samt en ledende takstol- og precutprodusent gjennom Pretre. I vår portefølje inngår også Norges ledende handelshus for overflatebehandling, Malorama, med logistikkvirksomheten Farveringen og kjedekonseptet Mal Proff. I tillegg har vi faghandelskjedene Kulør og Fargerike. I august 2022 ble også VVS Norge en del av Mestergruppen.

Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer.

Omsetningen til Mestergruppen er på ca. 18 milliarder kroner.

Mestergruppen har virksomhet gjennom medlemsbedrifter innenfor byggevarer, VVS, huskjeder og overflatebehandling/maling over 1260 steder i Norge og Sverige. Konsernet er en betydelig kjøper av indirekte varer og tjenester i hele Norge. Indirekte varer og tjenester er alt Mestergruppen kjøper inn, men ikke videreselger gjennom våre utsalg. De største kategoriene er transport, energi, kostnader knyttet til drift av byggevarehus og lager, forsikring, IT, markedsføring, event og reise.

Indirekte innkjøp jobber på prosjektbasis og tverrfaglig. Vår nye kategorisjef vil være ansvarlig for å sette opp team med nøkkelpersoner fra hver kategori, og vil derfor ha kontakt med store deler av Mestergruppens organisasjon.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Identifisere og analysere relevante kategorier
  • Bygge relasjoner med nøkkelpersoner i konsernet, samt hos relevante leverandører
  • Utarbeide/videreutvikle kategoristrategier for indirekte varer og tjenester
  • Gjennomføre innkjøpsprosjekter på valgte kategorier:
  1. Forhandle rammeavtaler og gjennomføre anbud
  2. Implementere valgte leverandører
  3. Vurdere prisendringer
  4. Oppfølging av utviklingen i kategorien

Vi ser etter deg som er god med folk og kan prosjektledelse og Excel. Gode analyseferdigheter er en fordel. Du forhandlingsvant, ansvarsfull og energisk. Vi søker fortrinnsvis kandidater med relevant høyere utdanning, innkjøpserfaring og kjennskap til indirekte innkjøp.

Vi kan tilby en spennende stilling i en avdeling i utvikling i et solid konsern. Innkjøpsenheten er et offensivt, resultatorientert og nytenkende team. Du vil ha utstrakt kontakt med Mestergruppens ulike kjeder, tilknyttede medlemmer og leverandører.

Arbeidssted er konsernets hovedkontor på Bryn.

Inkludering og mangfold er noen av våre verdier. I Mestergruppen har vi som mål å være en arbeidsplass som representerer samfunnet vi lever i. Vi oppfordrer derfor personer med ulik livserfaring, perspektiver, funksjonsnedsettelse, hull i CV og minoritetsbakgrunn til å søke.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf 906 88 270 eller Hanna Kaupang, tlf 481 72 822.  Alle henvendelser behandles konfidensielt. Du kan registrere din CV og søknad gjennom å klikke søknadsknappen.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonene.