Kemisk uddannet Specialist (Ingeniør)

Kemisk uddannet Specialist (Ingeniør)

Green Hydrogen Systems

Ansvarsområder og konkrete arbejdsopgaver

Som Ingeniør i denne rolle, bliver det din opgave at være den kyndige i forhold til den kemiske proces i fremstillingen af elektroderne, der er en vigtig del af slutanlægget. Du bliver en del af en Production Technology afdeling, der har til formål at bygge fabrikken, som kan producere anlæggene efterfølgende. I afdelingen er der andre produktions- og procesingeniører, der har roller over mod Technology og Produktion.

Ingeniøren vil varetage følgende opgaver:

 • Ansvarlig for den kemiske proces relateret til elektrodefremstillingen, så der kan produceres elektroder i den rette kvalitet
 • Virksomhedens kemikalier, spildevand- og miljøforhold
 • Bindeled mellem Technology og Produktion
 • At planlægge og sikre at processer i forbindelse med elektrodeproduktionen følges
 • Løbende forbedring af elektrodeproduktion i samarbejde med kollegaer i Technology-afdeling og produktion
 • At assistere produktionen ved implementering af nye tiltag, der kan højne kvalitet og kvantitet
 • At assistere i forbindelse med udvikling og forbedring af nye og eksisterende produktionsprocesser
 • Løbende forbedringer af kvalitetskontrolprocesser
 • Deltagelse i design af produktionslayout, valg af udstyr, udvælgelse af leverandører ifm. skalering af produktionskapacitet
 • Virksomhedens kemikalier, spildevandshåndtering og miljøgodkendelse

Succeskriterier

 • Sikre at elektroder produceret af GHS fremstilles i rette kvalitet
 • Sikre at GHS vil kunne blive ved med at levere elektroder til et stærkt stigende behov
 • Sikre et godt samarbejde på tværs af afdelinger i GHS

Profil

Erfaring med:

 • Kemiske produktionsprocesser
 • Miljøgodkendelsesprocessen samt spildevandshåndtering
 • Implementering af ændringer i den løbende produktion
 • Galvanoteknik er en fordel
 • Dansk og engelsk på højt niveau både skriftligt og mundtligt

Personlige egenskaber:

 • Detaljeorienteret
 • Ansvarsbevidst og struktureret
 • Fungerende i et omskifteligt og ofte travlt miljø

Interesseret? 

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Konsulent Mikael Hage på tlf. + 45 21 32 92 12. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Deadline for ansøgning: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Kolding
Reference: 2114.430
Virksomhed: Green Hydrogen Systems

Læs mere om Green Hydrogen Systems: https://www.compasshrg.com/green-hydrogen-systems/