Kommundirektör

Kommundirektör

Norrköpings kommun

Norrköping är en expansiv kunskapsdrivande plats med många spännande bolag och forsknings- och universitetsutbildningar i världsklass. Här finns ett av Nordens bästa logistiklägen och tillsammans med Linköping arbetar vi aktivt för att stärka vår position ytterligare samt attrahera fler människor och företag. Norrköping erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer i samklang med en storslagen och varierad natur. Mitt i centrum finns ett vibrerande studentliv och ett rikt kulturliv. Sammantaget erbjuder vi människor en utvecklande, hållbar och inspirerande livsmiljö. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är en viktig del av detta och är med och skapar en god välfärd. Om du tror på att dela med dig av din kunskap och ditt engagemang, då tror vi på dig. Om du vill jobba med att få andra att växa och känna sig trygga, då vill vi jobba med dig. Här skapar vi en arbetsplats, en stad och ett samhälle som håller hela vägen. För dig och oss alla i Norrköpings kommun. Läs mer om oss på www.norrkoping.se

Nu söker vi vår nya

Kommundirektör

Som kommundirektör är du kommunens högste tjänsteman och leder kommunstyrelsens kontor och kommunledningsgruppen bestående av förvaltningsdirektörer och avdelningsdirektörer, totalt 13 personer. Du arbetar på uppdrag från politiken och har till ansvar att genomföra politiska beslut.  Kommundirektören rapporterar till kommunstyrelsen och dess ordförande.

Norrköping är en tillväxtkommun med ökande befolkning och strävar efter att i kraft av sin storlek och geografiska belägenhet, vara en viktig spelare gällande regionala initiativ, samverkan och utvecklande projekt. Kommunen ska vara innovativ, modig och framåt med medborgarintresset som styrande. Effektivisering, bland annat med hjälp av digitalisering och vidareutveckling av arbetssätt och processer är nödvändig för att kunna leverera samhällstjänster av hög kvalitet för varje skattekrona.  

Alla kommuner står inför stora utmaningar, men också möjligheter, så också Norrköping. För att möta och leva upp till våra kommuninvånares behov och förväntningar arbetar kommunens politiker och tjänstemän utifrån det politiska program som gäller för mandatperioden 2022 – 2026. Du kan läsa om programmet på kommunens hemsida.

Vi söker nu en samhällsengagerad person som bidrar med erfarenhet av att leda andra tjänstemanna-organisationer med höga krav på utveckling och goda resultat som följd. Du är person som är känd för din starka drivkraft och vilja att skapa konkreta önskvärda resultat. Du tillämpar tillitsbaserat och tydligt ledarskap och är uppskattad för din goda ledarförmåga.

Vi söker dig som kan ta med dig din erfarenhet, ditt goda omdöme och meriter samlade från tidigare liknande och relevanta roller. Startsträckan förväntas därmed vara relativt kort för den nye kommundirektören.

Det här är ett attraktivt uppdrag för dig som vill arbeta i en av Sveriges största och mest spännande kommuner!

Mer information och ansökan

Vi samarbetar med Compass Human Resources Group i den här rekryteringen och vill du inleda en dialog, ställa frågor och kanske anmäla intresse för den här tjänsten så tar du kontakt med Bo Bengtsson, Senior konsult 070-971 35 50 eller bo.bengtsson@compass.se

Välkommen med din ansökan, dock senast den 26 januari 2023.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning.

Välkommen med din ansökan!