Koncerncontroller

Koncerncontroller

Systemair

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte ca 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har cirka 6 800 anställda. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 9,4 procent.

Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläpp. Det finns ett starkt fokus på att minska energianvändningen i samhället för att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och därigenom begränsa klimatförändringarna. Trenden är global och utvecklingen går mot striktare energikrav vilka i sin tur gynnar Systemair som investerar i utveckling av produkter med hög kvalitet, lång livslängd och, framför allt, låg energianvändning.

Koncernen utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa produkter globalt. Via tillverkning och försäljning i många länder är vi nära våra kunder. Totalt har Systemair ca 90 bolag verksamma via ett 50-tal länder.
Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för stora bolag/Large Cap. se gärna
www.systemair.com

 

Vi är en spännande och växande koncern i framkant inom våra produktområden och behöver förstärka vår finansorganisation med fler nyckelpersoner. För rätt person är detta en mycket tilltalande möjlighet  

Koncerncontroller

Ansvarsområden/arbetsuppgifter

Du är direkt underställd koncernens CFO och ingår i ett team med koncerncontrollers. Placering är helst på huvudkontoret i Skinnskatteberg men du kan även arbeta från kontoret i Kista eller Västerås. I din roll ansvarar du för att självständigt styra, följa upp, rapportera och analysera enskilda bolags finansiella rapportering. Du får ansvar för ett antal ”egna dotterbolag” belägna i vissa länder, där du samarbetar tätt med respektive bolags affärsanvariga och ekonomiavdelningar. Du är med och arbetar fram nyckeltal, budgets och prognoser, följer upp utfall och levererar analyser som förklarar siffrors ursprung och avvikelser samt stöttar lokala bolag med förslag till förbättringar. Du utbildar vid behov dotterbolagens ekonomer för att säkra gemensamma rutiner och arbetssätt. Systemair har som strategi att växa via löpande förvärv. I samband med förvärv har du en uppgift att integrera förvärvade bolag in i Systemairs rapporteringssystem och struktur. Du rapporterar också till bolagens affärsstyrelser och till våra externa revisorer.

Rollen är bred, självständig och med stora utvecklingsmöjligheter för rätt person.

Vem är du?

Vi söker dig som har erfarenhet från roll som affärsinriktad controller med redovisningsgrund i botten. Du har stort verksamhetsintresse och har erfarenhet från internationellt bolag med egen produktion och försäljning. Vi förutsätter att du är van att arbeta i internationell miljö för att stötta affärsansvariga och ekonomer i resultatenheter där du har varit ansvarig controller.

Du är van vid rapporteringssystem och Excel samt har lätt att lära nya system.

Det är ett plus, dock ej krav, att du har erfarenhet från koncernredovisning och är bekant med redovisning enligt IFRS.

Systemair är en koncern i ständig rörelse och förändring, bl.a. via en strategi som innehåller löpande företagsförvärv på en global geografi. Förändring förutsätter medarbetare som tycker det är stimulerande och som klarar att navigera i en miljö i ständig rörelse. Samtidigt som du behöver stå för planering, ordning och struktur behöver du också vara mycket flexibel.

Du är utåtriktad och skicklig på att uttrycka dig muntligt och i skrift på både svenska och engelska samt vara pedagogisk och anpassa budskap efter olika mottagares förutsättningar. Du ser till hela affären inom bolaget och hur du kan bidra till att utveckla den. Som person är du analytisk, ansvarstagande, drivande, handlingskraftig och prestigelös.

Jobbet kommer att innehålla resor och behöver kunna kombineras med din privata situation.

Vad erbjuder vi dig?

Systemair är en växande industrikoncern med entreprenörsprofil på en internationell marknad. Vår kultur har bl.a. fokus på humankapitalet och dess potential att ta initiativ, vara med och påverka, utveckla och att utvecklas. En resa här är troligen mycket spännande för en person som uppskattar dessa möjligheter.

Ansökan och mer information

I den här rekryteringen samarbetar Systemair med Compass. Du söker tjänsten via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om bolaget och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Compass ansvarige konsult Bo Bengtsson på 070-971 35 50 eller på bo.bengtsson@compass.se