Konsulent IT-infrastruktur

Konsulent IT-infrastruktur

Dr Furst Medisinsk Laboratorium AS

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privateid medisinsk laboratorium. Vi leverer laboratorietjenester innenfor medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi og patologi. Laboratorievirksomheten er Norges største med omkring 500 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. Vi har prøvetakingsenheter i Oslo, Vestfold og Bergen. I tillegg driver vi prøvetakingsvirksomhet på syke- og aldershjem i Oslo, Sandefjord, Skedsmo og Bergen. Laboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 15189, og sertifisert i henhold til ISO 13485 og ISO 14001.

Fürst har egne datarom og driftsavdelingen har ansvar for å utvikle, forvalte og drifte selskapets IT- infrastruktur. Du vil arbeide med å planlegge, anskaffe, konfigurere og drifte selskapets IT-løsninger i et av Europas største medisinske laboratorier. Stillingen vil være involvert i tekniske valg, drift og forvaltning av all IT-infrastruktur.

Som IT-konsulent rapporterer du til leder for IT-drift, og du inngår i et sterkt teknisk IT-miljø med over 30 ansatte som også har sterk kompetanse innen programvareutvikling og maskinlæring.

Arbeidsoppgaver

 • Drift av selskapets IT-infrastruktur, basert på Windows Server, Palo Alto og Cisco/Extreme nettverk, SQL, VMware og backup-systemer
 • Være deltakende i planlegging og gjennomføring av prosjekter i selskapet som krever IT-støtte
 • Analysere problemer og bistå med å finne solide løsninger
 • Løpende kommunikasjon med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå i arbeidet med å forbedre og utvikle IT-løsningene og sikre at IT-drift har fornøyde brukere

Erfaring

 • Erfaring med drift av IT-infrastruktur og datanettverk
 • Erfaring fra å forbedre og utvikle IT-løsninger, og sikre at IT-drift har fornøyde brukere
 • Erfaring med installasjoner, samt utskifting og vedlikehold av IT-infrastruktur
 • Erfaring med applikasjonsdrift er en fordel

Vi ønsker at du har kunnskap om flere av områdene under:

 • Konfigurering og drift av Palo Alto og Cisco/Extreme, alternativt annet nettverksutstyr
 • VMware, gjerne også vSAN
 • Windows og MS SQL Server
 • Backup-løsninger
 • Windows klienter og Office 365
 • Sertifiseringer innenfor fagfeltet IT-infrastruktur vil være en fordel

Vi ser gjerne at du har universitets- eller høgskoleutdannelse innen tekniske fag, men relevant arbeidserfaring kan oppveie for manglende formell kompetanse.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er nødvendig

Personlige egenskaper

 • Må kunne «brette opp ermene» og bidra der det trengs
 • Høy serviceinnstilling og gjennomføringsevne
 • God overordnet teknisk forståelse og evne til å dykke ned i teknologi
 • God til å planlegge, gjennomføre og følge opp leveranser
 • Systematisk og løsningsorientert
 • Kan jobbe selvstendig så godt som i team
 • Nøyaktig og kvalitetsbevisst

Utviklingsmuligheter

Det er et særdeles kompetent IT-miljø i selskapet der man gjør det aller meste «inhouse». Dette vil gi varierte arbeidsoppgaver og muligheter for å arbeide med et bredt spekter av tekniske oppgaver.

For mer informasjon, ta kontakt med Hanna Kaupang på mobil 481 72 822 eller Arnt Molvig på telefon 934 40 805, begge Compass Human Resources.

CV med søknad sendes inn via søknadsknappen. Iht. GDPR ber vi deg om å ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonene.