Kulturdirektör

Website Region Uppsala

Vår verksamhet
Uppsala län är en plats med stora möjligheter och mycket som händer inom kultur- och bildningsvärlden. Målen för Region Uppsalas kulturpolitik är ett rikt konstliv av hög kvalitet, en hög kulturell delaktighet för alla i länet samt en attraktiv livsmiljö.

Kultur och bildning är Region Uppsalas kulturförvaltning och består av enheterna; Konstenheten, Kulturutveckling, Strategiska enheten, Verksamhetsstöd, Wiks slott och konferens samt Wiks folkhögskola med filialen Uppsala folkhögskola. Kulturnämnden är förvaltningens politiska styrelse tillika styrelse för Wiks folkhögskola

Kultur och bildning arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor genom egen verksamhet, samverkan, bidrag och stipendier. Kultur och bildning arbetar för ett kulturliv och en folkhögskola som präglas av mod, bildning och delaktighet.

Ditt uppdrag
Som kulturdirektör ansvarar du för att den beslutade regionala kulturpolitiken genomförs i samverkan med nationella, regionala och lokala aktörer. Du ansvarar för framtagandet och genomförandet av den regionala kulturplanen. I ditt uppdrag ligger att bidra till den Regionala utvecklingsstrategins framtagande och genomförande samt framtagande av Regionplan och budget.

Som kulturdirektör har du det övergripande ansvaret för ledning, ekonomi och utveckling av Kultur och bildningsverksamheter under kulturnämnden. Du rapporterar till regiondirektören och ingår i Region Uppsalas koncernledning. Du ingår i Sveriges Kommuners och Regioners nationella nätverk för kulturchefer och representerar Region Uppsala regionalt och nationellt i olika sammanhang bland annat gentemot Statens Kulturråd. Du har en ledningsgrupp bestående av Kultur och bildningschefer. Du har personalansvar för sex chefer och tre strateger.

Din kompetens
Du har en för uppdraget relevant högskoleutbildning och erfarenhet av arbete i ledande ställning inom kultursektorn, med omvittnat goda ledaregenskaper. Din kännedom om den nationella konstnärs- och kulturpolitiken är god. Du är van att driva och leda en mångprofessionell, utvecklingsinriktad organisation och även van att företräda en komplex verksamhet. Du har en god förmåga att delegera uppgifter samt kompetensen att etablera och utveckla nätverk.

Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet är meriterande. Meriterande är även att ha arbetat med kulturfrågor nationellt, regionalt och/eller i en kommun samt att ha arbetat med kultursamverkansmodellen. Du behöver också ha ett intresse för, och en god kunskap inom, kultur- och bildningsvärden, där löpande omvärldsbevakning är en viktig del. Vi ser även gärna att du har god kunskap om Uppsala län.

Som person är du utåtriktad och drivs av viljan att nå resultat och samarbeta. Du är modig och kommunikativ och utövar ett modernt ledarskap.

Du arbetar aktivt för att Region Uppsala ska kännetecknas av hälsofrämjande arbetsplatser.

B-körkort är ett krav då verksamhet bedrivs i hela länet.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att i ledning vara med och påverka utvecklingen i en av Sveriges snabbast växande regioner! Anställningen är på heltid tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är belägen i Regionkontorets lokaler på Storgatan 27 i Uppsala, nära Uppsalas Resecentrum.

Tjänsten är säkerhetsklassad, viket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.

Kontakt och information?
För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna vår externa konsult på Compass, Bo Bengtsson bo.bengtsson@compass.se 0709-713 550.

Tjänsten söker du via länken nedan, intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt. Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.

Välkommen med din ansökan!

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Om Region Uppsala
Uppsala är en region i tillväxt och ökar snabbt i befolkningsmängd. I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Nettokostnaden för regionens verksamhet 2020 budgeteras till ca 12 miljarder kronor. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.