Landinspektør

Landinspektør

BeGreen A/S

 Nøglerolle i vækstorienteret dansk solcellevirksomhed.

I denne forretningsorienterede stilling er du med til at gøre elektriciteten i stikkontakten grønnere samt accelerere udviklingen væk fra fossile energikilder. BeGreen etablerer og driver solcelleparker i Danmark, og indenfor en nær fremtid også i øvrige europæiske lande. Selvom BeGreen allerede er veletableret, kommer du tidligt ind i virksomheden, og du har derfor rig mulighed for at være med til at præge deres vækstrejse.

Du får mulighed for at sætte din faglighed i spil inden for landinspektion samt gældende regler i den forbindelse. Igennem konstruktive dialoger med lokale bylaug, kommuner, lodsejere, og naboejere samt tilknyttede fagpersoner rådgiver du om mulighederne ved at opsætte en ny solcellepark. Med din konstruktive tilgang medvirker du aktivt til at vinde interessenternes tillid. Du sikrer desuden at projekterne bevæger sig planmæssigt fra aftale med lodsejer, og naboejer til den grønne solenergi strømmer fra parken og ud til forbrugernes stikkontakter.

BeGreen har en stabilt voksende forretning, der er drevet af et dedikeret team og søger derfor en kollega, der kan bidrage med at få projekterne igennem godkendelsesproceduren for lokalplanerne hos de forskellige kommuner hvor solcelleparkerne ønskes etableret. Du rådgiver med din tekniske forståelse, og skelkompetencer omkring lokalplanlægning samt hvad man som nabo skal være opmærksom på. Du bliver en vigtig del af forretningsenheden, hvor du refererer til planchef Per Jul Hansen, og med tæt samarbejde til det øvrige planteam samt resten af dine kollegaer i BeGreen.

Forretningsorienteret, rådgivende, og kommercielt tænkende landinspektør

Der er flere veje ind i rollen, hvor du har erfaring med lokalplaner og by- og landskabsplanlægning fra arbejdet i det kommunale eller statslige regi. Alternativt, har du arbejdet i en privat virksomhed eller organisation, hvor der har været et tæt samarbejde med kommunale og statslige enheder – f.eks. fra rådgiverbranchen, byggebranchen eller tilsvarende.

Du ved, hvordan du får lodsejere, og naboejere i snak, og du er kendt for at rådgive ud fra oplysning og fakta.  Du har et veludviklet kommercielt mindset, og du er drevet af at opnå resultater, hvor begge parter kan se hinanden i øjnene efterfølgende, da ordentlighed og hæderlighed er vigtige pejlemærker i dit personlige kompas.

Uddannelsesmæssigt har du en relevant uddannelse på bachelor eller kandidatniveau som f.eks. landinspektør, arkitekt, ingeniør eller lignende, hvor den praktiske erfaring dog vejer tungere end uddannelsesmæssig baggrund. Herfra har du en god forståelse for arbejdet med lokalplaner, og hvordan godkendelsesprocessen for et projekt forløber i en offentlig instans, så projekter bliver båret igennem de forskellige faser, hvor risici bliver minimeret og håndteret i konstruktiv dialog med interessenter. Det forventes, at du har kendskab til lovgivning på planområdet og har kendskab til miljø- og naturlovgivning. Det forventes endvidere, at du er vant til og har erfaring i at drive planprocesser og forstår at arbejde i et politisk ledet miljø.

Da BeGreen har ambitioner om at blive en international virksomhed inden for en overskuelig tidshorisont er det et krav, at du behersker både dansk og engelsk på forretningsniveau – skriftligt så vel som mundtligt.

Du har både evnen og lysten til at få ting til at ske og som person udstråler du positiv energi og drive, og du er god til at samarbejde, kommunikere og skabe relationer. Herudover er du analytisk og udviklingsorienteret, ligesom du arbejder struktureret og detaljeorienteret og med et kommercielt mindset.

Er du vores nye landinspektør, der bidrager til forretningen?

Du har her muligheden for at blive en nøgleperson i BeGreen. Funktionen er særdeles vigtig, og du får afgørende indflydelse på, at de ambitiøse vækstmål bliver indfriet, så der er jord, hvor der kan etableres solcelleparker og den grønne omstilling dermed kan blive accelereret.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konsulent Thorsten Andersen på telefon +45 6120 2803 eller konsulent Magnus Wedel på telefon +45 5160 7283. Vi læser ansøgninger i takt med vi modtager dem og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.  

BeGreen er en del af Bregentved Gruppen. Bregentved har siden 1746 været i familien Moltkes eje. Som en del af Bregentveds langsigtede strategi for bæredygtighed er BeGreen grundlagt på visionen om at bygge 100% tilskudsfrie kommercielle solcelleparker i Danmark og i udlandet.

BeGreen er i dag det første selskab, der har bygget solcelleparker og som producere certificeret grøn energi uden nogen form for tilskud og stadig levere attraktive elpriser til forbrugerne og et stabilt, højt afkast til investorerne. BeGreen forbliver dedikeret i sine projekter og tager ansvar for at drive og styre sine solcelleparker. Derved sikres, at parkerne producerer problemfrit og udbyder den højeste produktionssikkerhed i markedet.

 BeGreen har i 2019 installeret 120 MWp solcelleparker i Danmark. I 2020/2021 vil BeGreen opføre 230 MWp solcellekapacitet yderligere baseret på sin anseelige pipeline af nye projekter i Danmark, Sverige og Polen i de kommende år. Det er BeGreens mission at udvikle, bygge og drive 4 GWp ved udgangen af 2025.

Ansøgningsfrist: Efteråret 2022
Arbejdssted: København eller Haslev
Reference: 2219.311
Virksomhed: BeGreen A/S