Länsråd

Länsråd

Länsstyrelsen Kalmar Län

Om arbetsplatsen

Länsstyrelserna är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika arbetsuppgifter inom tillväxt och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi verkar för att nationella mål får genomslag regionalt samt samverkar med statliga myndigheter, region, kommuner, näringsliv och organisationer i länet. Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll i länet inom kris & beredskap där samverkan sker med kommuner och andra aktörer.

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Vår verksamhet genomsyras av vår vision Tillsammans bidrar vi med hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.
Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde.

 

Arbetsuppgifter

I rollen som länsråd leder och samordnar du det interna arbetet med att utveckla verksamheten. Du arbetar för att organisationen kan möta framtida krav på en effektiv, modern och flexibel myndighet. Detta sätter stora krav på förståelse för det dagliga arbetet, ett engagerat och operativt ledarskap samt goda relationer i länet. Det här är en roll för dig med ett brett samhällsintresse som vill vara med och utveckla Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län i nära samarbete med vår landshövding Peter Sandwall.

Länsstyrelsens verksamhet finansieras av regeringens årliga regleringsbrev. Länsrådet har en viktig roll för att budget hålls, du säkerställer att verksamheten drivs effektivt och resultatinriktat. I nära samarbete med landshövdingen fattas beslut efter diskussioner och analyser av beslutsunderlag. Du förväntas vara väl insatt, aktiv och konstruktiv med ett helhetstänk. Genom dina erfarenheter och höga integritet utrycker du dina åsikter och fattar beslut som går hand i hand med myndighetens uppdrag även om det kan vara av svårare art.

Som länsråd är du landshövdingens närmaste medarbetare samt ställföreträdande landshövding och representerar länsstyrelsen i många sammanhang, såväl internt som externt. Rollen som Länsråd innebär omfattande samverkan med andra intressenter inom kommun, region och nationellt. Exempel är samverkansgrupper med departement, kommunchefer, regionalt ledarforum, integrationsråd och näringslivsträffar. Tillsammans med länsråden i de övriga länen ingår du i ett nätverk där en stor del av samordningen mellan länen sker.

 

Kvalifikationer

Du har ett genuint intresse för människor och en vilja till att vara en god ledare. Dina erfarenheter av tillitsbaserat ledarskap leder till bra samarbete och du ger dina medarbetare rätt förutsättningar att fatta beslut på egen hand. Du är bekväm med att delegera och litar på att dina medarbetare.

Du är en strategisk, analytisk och utvecklingsorienterad chef med ett stort engagemang som skapar tillitsfulla relationer.

 

Personliga egenskaper och förmågor som krävs för detta uppdrag:

 • God kommunikativ förmåga i både tal och skrift
 • Hög social kompetens med mycket god förmåga att skapa tillitsfulla relationer både internt och externt
 • Strukturerad med en god förmåga att vara tydlig både i kommunikation och ledarskap
 • Hög integritet och prestigelös med mod att fatta beslut
 • Förmåga att företräda staten och länet på ett professionellt och förtroendefullt sätt

 

Yrkesmässig bakgrund, utbildning och färdigheter:

 • Stor vana att leda chefer
 • Erfarenhet av ledarskap i en komplex och kunskapsintensiv organisation
 • Meriterande av arbete i statlig myndighet
 • Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
 • Relevant akademisk examen
 • Behärska engelska i både tal och skrift

 

För att trivas i rollen och lyckas med ditt uppdrag är det viktigt att du delar myndighetens värdegrund och företräder staten och länet på ett professionellt och förtroendefullt sätt samt säkerställer att verksamheten drivs effektivt och resultatinriktat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du har kunskap och känsla för länet.

 

Vad vi erbjuder dig

Du får möjligheten att arbeta i en kunskapsorganisation som på uppdrag av regering och riksdag arbetar med många olika sakfrågor som utvecklar och gör skillnad i Kalmar län.  Länet är under tillväxt och en hållbar utveckling genomsyrar myndighetens arbete.

Länsstyrelsens stora upparbetade nätverk ger dig en betydande möjlighet att påverka – här får du arbeta i Sveriges äldsta myndighet som spelar en mycket viktig roll i samhällets utveckling framgent!

 

Praktisk Information       

Placeringen är på Länsstyrelsens kontor på Kvarnholmen i Kalmar. Visst resande inom regionen förekommer och i vissa fall även nationellt.

Anställningen som länsråd beslutas av regeringen efter anmälan av landshövdingen. Anställningen innebär säkerhetsprövning. Länsrådet förordnas i regel på 5 år med möjlighet till förlängning. Befattningen är förenad med en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen. Som anställd hos oss innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

Tillträde:  Efter överenskommelse

 

Ansökan och kontakt

I den här rekryteringen samarbetar Länsstyrelsen i Kalmar med Compass. Du söker tjänsten via länken och sista ansökningsdag är 2022-05-05.

https://pnty-apply.ponty-system.se/compass?id=1879

Vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt då vi kan komma att stänga ner annonsen tidigare. För mer information om myndigheten och rollen är du varmt välkommen att kontakta Compass ansvariga konsulter Hans Jansson på 073-461 36 03 eller Bo Bengtsson på 070-971 35 50.

 

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1