Leder bærekraft

Leder bærekraft

JM Norge AS

JM er en av Nordens ledende prosjektutviklere av boliger og bomiljøer. Virksomheten er fokusert på produksjon av nye boliger med attraktiv beliggenhet med tyngdepunkt i ekspansive storbyområder og universitetsbyer i Sverige, Norge og Finland. Vi arbeider også med prosjektutvikling av næringslokaler og entreprenørvirksomhet, hovedsakelig i Stor-Stockholm-området. JM skal i all virksomhet arbeide for langsiktig bærekraft. Vi omsetter for cirka 14 milliarder svenske kroner og har cirka 2 200 medarbeidere. JM AB er et allmennaksjeselskap notert på NASDAQ Stockholm i segmentet Large Cap. Les mer om den norske virksomheten på jm.no.

Boligene, bydelene og bomiljøene vi skaper skal bestå i minst 100 år, og derfor er bærekraft vårt ansvar og vår ambisjon. Vi jobber målrettet hver dag for å nå vår ambisjon om å kutte våre klimagassutslipp med 85 % og redusere avfallsmengdene til 15 kg per bygget kvadratmeter innen 2030. Samtidig skal vi fortsette å svanemerke alle egenutviklede boliger, ha fokus på energieffektive løsninger og finne enda flere sirkulære løsninger i våre prosjekter. Som en av Norges største boligutbyggere sørger vi for at flere får mulighet til å eie sitt eget hjem. Vi bygger fundamentet for et bedre liv.


Lede JM Norges arbeid mot ambisiøse bærekraftsmål
Bærekraftsansvar i JM handler ikke bare om rapportering. Det handler om at vi utvikler og bygger våre prosjekter på en måte som tilfredsstiller høye krav. JM var tidlig ute med å bl.a. svanemerke sine boliger og har tatt en tydelig posisjon innenfor bærekraft i byggenæringenTil å lede dette viktige arbeidet videre søker vi nå Leder bærekraft i JM Norge. Bærekraftsmålene er sterkt forankret i JM-konsernet, og du vil samarbeide tett med tilsvarende avdelinger i Sverige og Finland. Som en del av avdeling for Virksomhetsutvikling, vil du sammen med et solid kompetansemiljø være en pådriver og støttespiller i å gjennomføre tiltak som gir målbar effekt i våre prosjekter.

Ansvarsområder

  • Lede og koordinere utvikling og forbedringsarbeid innenfor bærekraft i JM Norge
  • Sørge for at JM Norges følger lov- og myndighetskrav knyttet til bærekraft og miljø
  • Opprettholde grunnlisens hos Miljømerking Norge – «Svanemerket»
  • Ansvarlig for bærekraftsrapportering internt og eksternt
  • Faglig ansvar for JM Norges kommunikasjon og informasjon knyttet til bærekraft

Sentrale arbeidsoppgaver
Dine oppgaver vil være utvikling og oppfølging av den norske virksomheten med hensyn til konsernets bærekraftsmål. I Norge vil du fungere som intern rådgiver innenfor miljø- og bærekraft for prosjektene gjennom hele verdikjeden – fra tomtekjøp til ferdigstilt prosjekt. Du vil samarbeide operativt, taktisk og strategisk med konsernets bærekraftavdelinger i Sverige og Finland.

Du vil være kontaktperson og ansvarlig for JM Norges grunnlisens hos Miljømerking Norge, samt representere JM Norge i bransjeorganisasjoner og andre relevante nettverk.

På vegne av JM Norge skal du bidra i konsernets utvikling av systemer og interne retningslinjer innenfor miljø- og bærekraft – herunder kunne lede og drive utviklingsprosjekter. Du skal påse at nødvendige og relevante dokumenter er tilgjengelige i selskapets virksomhetssystem, være proaktiv og se etter nye muligheter der selskapet kan forbedre sin klima- og miljøprestasjon.

Din profil
Den rette kandidaten har høyere utdanning på masternivå innenfor relevant fagområde og minimum 5 år med relevant erfaring. Du har jobbet med dette mest sannsynlig i BAE-næringen og har god innsikt i miljø- og bærekraftspørsmål – herunder klimagassregnskap og etablerte ordninger som Svanemerket, BREEAM-NOR og tilsvarende.

Som person har du et sterkt engasjement for klima og bærekraft, og evner samtidig å se dette i en forretningsmessig helhet i virksomheten. Du har analytisk tilnærming og arbeider systematisk med sterk gjennomføringsevne. God skriftlig og muntlig kommunikasjon er vesentlig for å kunne lykkes.

JM Norge tilbyr
Konkurransedyktige betingelser, gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Vi har fleksibel arbeidstid og ulike velferdsgoder i moderne lokaler.

For mer informasjon om rollen, ta kontakt med Compass Human Resources, ved Øyvind Skarholt på tlf. +47 982 19 541, os@compass.no for en uforpliktende samtale.

CV og søknad sendes via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader vurderes fortløpende.