Leder digitalisering og IKT

 • All
 • Norway/Oslo
 • Posted 4 months ago
 • Applications have closed

Website Bakke AS

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til en bedrift med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Selskapet har tre forretningsområder: leilighetsprosjekter, småhus og tomteutvikling. Vi er i dag en av Norge største boligutviklere, og vi har fokus på aksen Hamar-Moss og hele Oslos randsone. Våre kontorer ligger på Aurskog og på Skøyen i Oslo. Bakkegruppen har en portefølje med utviklingsprosjekter med samlet utviklingsverdi (ordrereserve) på ca 25 milliarder kroner, og vi skal nå styrke vår kompetanse og kapasitet ved å opprette en ny stilling som leder for digitalisering og IKT med kontorplass på Skøyen eller Aurskog.

Se www.bakke-as.no

Leder digitalisering og IKT

Nyopprettet stilling – konsern i utvikling – arbeidssted Oslo eller Aurskog

Bakkegruppen er i utvikling og har ambisiøse mål med hensyn til innovasjon, kundeopplevelse, prosessforbedring og effektivisering.

Som leder digitalisering og IKT får du ansvar for å lede arbeidet innen digitalisering og IKT, både på strategisk og operativt nivå. Du vil være bindeleddet mellom egen organisasjon og eksterne leverandører, og oversette forretningskrav til tekniske spesifikasjoner og realistiske prosjektmål. Du vil arbeide med alle deler av konsernet, rapportere til konsernsjef og du skal sikre samhandling mellom de ulike digitale løsningene for alle avdelingene i selskapet.

Selskapet har implementert nytt ERP-system (Microsoft Dynamics 365), og allerede gjennomført flere digitaliseringsprosjekter.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Lede digitaliseringsarbeidet for selskapet
 • Bestillerrolle overfor leverandører, anskaffelse og utvikling av brukervennlige IKT-systemer og digitale løsninger
 • Lede digitaliseringsprosjekter
 • Systemeier for konsernets felles IKT-løsninger
 • Bidra med kompetanse innen IKT der det er behov, og bidra til at Bakkegruppen oppleves som en fremtidsrettet og attraktiv arbeidsgiver

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra å lede digitaliseringsarbeid og prosessforbedringer
 • Prosjektledererfaring innen IKT
 • Erfaring fra innkjøp av IKT-tjenester og oppfølging av leverandører
 • Høyere relevant utdannelse
 • Kompetanse om ERP-systemer, digitalisering og IKT
 • Operativ legning, men med evne til å tenke strategisk og se helhet
 • Stort engasjement for å bruke IKT til å forbedre kundeopplevelsen, effektivisere driften og produksjonen i konsernet

Som leder for digitalisering og IKT vil du være en del av ledergruppen i konsernet. Stillingen krever en god kombinasjon av strategiske og operative egenskaper. Du må proaktiv og engasjert, og kunne kommunisere godt med alle avdelingene i selskapet.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig (934 40 805) eller Johnny Aastad (909 80 198) i Compass Human Resources. Søknad med CV sendes via søknadsknappen.