Leder drift og vedlikehold

Website Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomskonsern som fokuserer på investering i og forvaltning/utvikling av attraktivt beliggende eiendommer i stor Oslo. Selskapet eier gjennom hel- og deleide datterselskaper ca. 500.000 kvm bebygd eiendom med en årlig leieverdi på ca. MNOK 400. I tillegg besitter selskapet en rekke større tomteområder for utvikling i bl.a. Oslo, Moss og Ski. Selskapet har 25 ansatte på hovedkontoret i Parkveien 55 i Oslo, samt 25 ansatte ute på de ulike eiendommene. Höegh Eiendom står foran en utvikling av over 800 mål med ubebygde tomter de kommende årene – en investering på ca. 10-15 mrd. Det skal bygges eiendommer innenfor blant annet handel, logistikk, kontor og bolig.

 

LEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD NÆRINGSEIENDOMMER I OSLO

Höegh Eiendom vet at god eiendomsdrift gir fornøyde kunder/leietakere. Vi vil derfor at leder for drift og vedlikehold skal fokusere på kundeservice og effektive rutiner og støttesystemer. Höegh Eiendom vektlegger definerte krav til funksjonalitet fra leietagere/kunder og på egne krav til kvalitet, økonomi, fremdrift og HMS. Du skal lede driftsteknikere, du får resultatansvar for felleskostnader i din eiendoms-portefølje og du rapporterer til forvaltningsdirektør.

Stillingen inneholder arbeidsoppgaver som f.eks.:

  • Utarbeide vedlikeholdsplaner, budsjetter og utviklingsplaner for eiendommene
  • Etablere og følge opp avtaler med leverandører på service og vedlike av teknisk utstyr
  • Bidra i prosjektmøter på nybygg/ombygginger og sikre driftskritiske forhold
  • Sikre at drifts- og teknisk dokumentasjon gjennomføres
  • Bidra med underlag for fordeling av felleskostnader

Du har relevant utdanning og solid erfaring fra drift- og vedlikehold av næringseiendom. Som leder er du tydelig, synlig, systematisk og seriøs. Du kommuniserer godt internt og med leietakere og samarbeidspartnere, både muntlig og skriftlig.

Leder for drift og vedlikehold må også ha interesse for og kunnskap om økonomi.

Höegh Eiendom har fokus på miljø og bærekraft og det er viktig at du ønsker å bidra til videreutvikling av drift- og vedlikehold i samsvar med våre høye ambisjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort ”spillerom” for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Du vil få arbeidsplass ved vårt hovedkontor i Parkveien i Oslo.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger via e-post direkte til kontaktpersonen.

Vennligst merk at dersom du setter deg som Kun søker vil din CV, søknad og profil hos oss slettes når vi avslutter prosjektet.