Leder for fagområdet identitet og sikkerhet

Leder for fagområdet identitet og sikkerhet

NorgesGruppen

NorgesGruppen ASA er et ledende handelsforetak innenfor daglige forbruksvarer. Våre kjedekonsepter står på hver dag for å gjøre morgendagens handel billigere og bedre, inspirere til gode matopplevelser, og bidra til grønne og sunne valgmuligheter. Vi har ulike kjedekonsepter i det norske markedet; lavprisbutikker, supermarkeder og distriktsbutikker. Våre konsepter i dagligvare er KIWI, MENY, SPAR og Joker. Deli de Luca, MIX og Jafs er servicehandelskonseptene. NorgesGruppen er også en ledende aktør innen storhusholdning og serveringsbransjen.

ASKO, Engrosvirksomheten i NorgesGruppen, har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til forbruker.

Mat til folket er mat for Teknologer. NorgesGruppen har utfordringer til deg som ønsker å jobbe med IT i et av Norges største selskaper. NorgesGruppen utvikler og drifter fremtidsrettede IT-løsninger slik at maten kommer frem til butikker, sykehus og barnehager. Over hele landet.

Siden 1960-tallet har vi vært pionerer i Europa på IT-løsninger i varehandelen Vi er en spennende arbeidsplass med dyktige fagmiljøer; hos oss er IT tett integrert i hele verdikjeden og vi investerer mye i fremtidens løsninger. Vi er lokalisert i nye lokaler på Kalbakken og Skøyen i Oslo.

Ligger identitet, tilgangsstyring og sikkerhet ditt hjerte nært og ønsker du å lede et miljø bestående av dyktige og erfarne fagpersoner innenfor disse områdene? Trives du med utfordringer på tvers av et bredt fagområde? Er du klar for å være sentral i arbeidet med sikkerhet og tilgangsstyring i et av Norges største konsern? Søk da vel! I NorgesGruppen er det mer enn nok mat for dem som trives med utfordrende arbeidsoppgaver.

Hva er jobben?

 • Ledelse av gruppe med ansvar for identitet og tilgangsstyring (IAM) inkludert tekniske løsninger, prosesser og rutiner
 • Ledelse av gruppe med ansvar for informasjonssikkerhet, teknisk sikkerhet i IT-systemene, sikkerhetsarkitektur, målbilder og sikkerhetsløsninger.
 • Arbeide med informasjonssikkerhet og identitet i NorgesGruppen på tvers av alle selskaper og enheter
 • Personalansvar for en gruppe dyktige fagpersoner med lang erfaring fra fagområdet.
 • Utarbeidelse av strategier og langsiktige målbilder for sikkerhetsarkitektur og identitet.
 • Utvikle gruppens kompetanse og kapasitet slik at framtidige behov møtes
 • Drive og videreutvikle sikkerhetsarbeidet inkludert bevissthet og kompetanse blant konsernets over 40 000 ansatte
 • Oppfølging og styring av leverandører i forhold til sikkerhetskrav og -leveranser

Hva kreves av deg i denne rollen?

 • Vi tror du bør ha høyere utdanning fra høyskole eller universitet, samt noen års erfaring for å lykkes i jobben
 • Erfaring fra arbeid med sikkerhet og tilgangsstyring i store organisasjoner, helst med relevant ledererfaring
 • Siden vi jobber teambasert må du like å samarbeide med andre
 • For å lykkes må du kunne kommunisere godt med både teknologer og ikke-teknologer, både på norsk og engelsk
 • Evne til strategisk og langsiktig planlegging for nettverksområdet

Hva gir jobben deg?

 • Utover interessante arbeidsoppgaver så har vi et dynamisk og innovativt arbeidsmiljø med tverrfaglige team med tunge fagmiljøer.
 • Trivselsgraden er høy hos oss – og vi gleder oss til å ønske vår nye kollega velkommen!
 • Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg muligheter til både faglige- og personlige utviklingsmuligheter i et spennende konsern
 • For å nevne noen av ordningene vi tilbyr har vi treningsstøtte og flere firmahytter, kantineordning, pensjon- og forsikringsordninger, inkl. helseforsikring
 • I tillegg ønsker vi å fremheve at vårt arbeidsmiljø er preget av dynamikk, mangfold og gode kollegaer som oppnår resultater sammen. Vi har også flere faglige- og sosiale samlinger.

Våre verdier er profesjonell, brukerorientert, fremtidsrettet og arbeidsglede, og disse verdiene skal kjennetegne oss i alt vi gjør.

For mer informasjon kontakt Hanna Kaupang (481 72 822) eller Arnt Molvig (934 40 805) i Compass Human Resources. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.