Logistikchef

Logistikchef

Systemair

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte ca 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 500 anställda. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläpp. Det finns ett starkt fokus på att minska energianvändningen i samhället för att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och därigenom begränsa klimatförändringarna. Trenden är global och utvecklingen går mot striktare energikrav vilka i sin tur gynnar Systemair som investerar i utveckling av produkter med hög kvalitet, lång livslängd och, framför allt, låg energianvändning. 

Systemair Sverige AB är ett helägt dotterbolag i koncernen som omsätter ca 1 miljard kronor och har ca 450 anställda där ledning, R&D, produktion, lager och logistik har Skinnskatteberg som huvudsaklig bas. Utöver det finns säljkontor i Västerås, Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Norrköpin, Jönköping och Luleå. Systemair Sverige AB har ett globalt produktägande för ett antal produkter med intern produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. En majoritet av försäljningen (export utgör 60-70% av bolagets totala omsättning) sker till helägda lokala systerbolag.  Utöver detta så marknadsförs koncernens samlade utbud på den svenska marknaden som är uppdelad i fyra regioner med tillhörande Regionsäljchef.


Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för stora bolag/Large Cap Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.se gärna
www.systemair.com och www.systemair.se

 

Logistikchef till Systemair Sverige AB

Vi söker en logistikchef som är intresserad av modern industriproduktion och som drivs av att utveckla organisationen, medarbetare och logistikprocesser genom ett aktivt ledarskap!

Hos Systemair Sverige AB i Skinnskatteberg jobbar vi aktivt med att utveckla våra fabriker. Som Logistikchef på Systemair Sverige AB ansvarar du för att leda den operativa, taktiska och strategiska utvecklingen och driften inom hela logistikområdet. Arbetet innebär ett helhetsansvar för arbetsmiljö, kvalitet, leveranser och produktivitet tillsammans med övrig ledning och personal inom avdelningen. Systemair koncernen har produktion via ett 30-tal anläggningar i 20 länder. Som medlem i ledningen för våra Svenska anläggningar får du delansvar för att våra Svenska fabriker är i världsklass. Du rapporterar till Fabrikschef Per Fiedler, som i sin tur ingår i ledningsgruppen för Systemair Sverige AB.

Som logistikchef kommer du ha ansvar för alla flöden till och från våra monterings- och tillverkningsavdelningar samt in- och utlastning av färdigvaror, drift av flera lagerenheter samt ett av koncernens distributionscenter. All verksamhet utgår från våra två fabriksenheter i Skinnskatteberg. En viktig del i arbetet är också att leda avdelningen för produktionsplanering och utveckla verksamhetens styrsystem för att optimera fabrikens flöden mot krav till servicegrad, produktionseffektivitet och kapitalomsättning.

Du ingår i fabrikens ledningsgrupp samt leder den lokala ledningsgruppen för logistik och förväntas ta en aktiv roll i både det operativa och det gemensamma strategiska arbetet. Logistikfunktionen består förutom av dig, av tre direktrapporterande avdelningschefer, områdesledare, specialistroller samt ca 80 kollektivanställda

 

Dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter: 

 • Ansvar för att leda och utveckla logistikområdet inom ramen för ”prioriterad arbetsgång” på strategisk, taktisk och operativ horisont
 • Ansvar för att se över och utveckla organisation och arbetssätt.
 • Ansvar för att utveckla organisationens och medarbetarnas kompetens och kapacitet, för att möta dagens och framtidens behov och krav
 • Ansvar för att leda utvecklingen av logistiksystem, teknologi, metoder och verktyg för konkurrenskraftig drift
 • Ansvar för att området präglas av en kontinuerlig förbättringskultur och arbetar efter LEAN-principer
 • Övergripande Personal & Arbetsmiljöansvar för området samt säkra att medarbetarna har en god arbetsmiljö, följer lagar, avtal, policys, Code of conduct samt företagets värderingar.
 • Ansvar för den totala budgeten för logistikområdet
 • Genomföra löne- & medarbetarsamtal med prestationsbedömning årligen med Tjänstemännen inom området.
 • Agera som arbetsgivarrepresentant och vara en god förebild.
 • Ansvar för att logistikprocesserna uppnår uppsatta mål och gör målen kände för samtliga medarbetare inom verksamhetsområdet.

 

Din profil

Vi söker dig som har ansvarat för/eller haft delansvar för de områden vi har räknat upp ovan. Det är viktigt att du kan verifiera att du har lyckats i dina uppdrag. Det är önskvärt att du har relevant högskoleutbildning samt att du har erfarenhet från logistikansvar, helst inom tillverkande och modern industri. Du har god förmåga att leda och utveckla individer och organisation i förändring där du varit drivande och initiativrik i att hitta nya metoder och arbetssätt som resulterat i önskvärda effekter. Som person är du både operativ och närvarande samt strategiskt tänkande och utvecklande.

Ledarskap hos oss är viktigt, vi arbetar löpande med våra värderingar och ledarskap. Som ledare hos oss förväntar vi oss att du har:

 • God förmåga och vilja att arbeta operativt och taktiskt mot strategiska mål.
 • God förmåga och vilja att leda, driva och samordna utvecklingsarbeten från start till mål.
 • God förmåga att prioritera och fatta beslut, att du är trygg i ledarrollen och vågar vara tydlig men också lyssna in.
 • God förmåga att rekrytera samt att utveckla individer och grupper.
 • God förmåga att skapa framgångsrik, trivsam och effektiv kultur genom delaktighet, involvering och kommunikation.

Som person är du strukturerad, initiativtagande, prestigelös. Du tar stort ansvar för din uppgift och för människor och har lätt för att skapa goda relationer. Det är viktigt att du trivs i en entreprenöriell miljö där ständig utveckling ses som naturligt. Det är viktigt att du har förmåga att kunna växla mellan strategisk överblick och detaljnivå.

 

Övrig information, intresse och ansökan

Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult på Compass, Bo Bengtsson 0709-713 550  bo.bengtsson@compass.se.  Du söker ovan nämnda tjänst via länken.

Om du har detaljfrågor är du även välkommen att kontakta Fabrikschef Per Fiedler på 0766-961970

Resor kan ingå i tjänsten och därför är det ett krav att du har körkort. Tjänsten är placerad vid vår produktionsanläggning och huvudkontor i Skinnskatteberg.