Logistikk- og lagersjef

Logistikk- og lagersjef

NFM Group

NFM Gruppen er Nordens største og en av Europas ledende leverandører av personlig utrustning/taktisk utstyr til Forsvar og Politi. Konsernet er privat eiet og ble etablert i 1996. Konsernet har produksjon i flere land i Europa og over 650 ansatte. Se www.nfm.no.

NOR Development Group er en av de 4 nye divisjonene i NFM Gruppen vil i år ha en omsetning på ca 600 MNOK og vil omfatte 4 hel- og deleide selskaper:

Equipnor AS – salg, produktsupport av NFMs egne varemerker og forhandler av en rekke internasjonale varemerker med Norge og Sverige som markedsområde.

Safenor AS – service, salg og distribusjon av utstyr for maritime operasjoner.

Norsegear AS – netthandel av personlig utrustning til det Europeiske markedet med hovedfokus på Norge.

Capsicum AS – forhandler av våpen og optisk utstyr til Forsvar og Politi i Norge.

NOR Development Group er nå I gang med å bygge opp stab og støttefunksjoner innen økonomi, lager /logistikk, innkjøp, IT, kvalitet og administrasjon. Divisjon NOR skal samle 4 av datterselskapenes lagringsbehov i ett nytt sentrallager i Horten. I den forbindelse oppretter vi en ny stilling som logistikk- og lagersjef med arbeidssted Horten.

Vår nye logistikkleder i Divisjon NOR skal lede prosjektet med prosjektering og oppbygging av det nye lagerlokalet med moderne systemer som skal sikre kostnadseffektiv drift av anlegget. Du vil også ha ansvaret for divisjonens totale logistikkflyt med samkjøring og synergiutnyttelse på tvers av de 4 selskapene i divisjonen.

Videre skal du og din avdeling samarbeide tett med våre leverandører og logistikkpartnere, samt yte høy service til egne selskaper og til våre kunder. Divisjonens logistikkfunksjon skal videreutvikles med et godt fagmiljø og nye digitale løsninger.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Ansvar for optimal drift, høy servicegrad og sikker distribusjon til og fra vårt nye sentrallager
 • Identifisere og gjennomføre forbedringstiltak som bidrar til økt produktivitet og mer effektiv lagerdrift – samtidig sørge for at transaksjoner inn og ut av lageret blir håndtert iht de enkelte selskapenes rutiner.
 • Samarbeide tett med innkjøpssjef og salgsorganisasjonen for å finne gode kundeløsninger
 • Personalansvar og videreutvikling av et sterkt logistikkfaglig miljø
 • Ansvar for budsjettering/ budsjettoppnåelse, HMS og kvalitet knyttet til lager/logistikk
 • Bistå med logistikkfaglig tilpasning i konsernets nye skybaserte ERP-system

Utdanning og arbeidserfaring

 • Høyere relevant utdanning på Bachelor eller MSc-nivå. Manglende utdanning kan kompenseres med relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra lagerledelse og gjerne fra overordnet logistikk, gjerne fra industrivirksomhet eller varehandel
 • Erfaring med eksport, import og spedisjonsfortolling
 • Solid teknologisk innsikt og erfaring med forbedringsprosesser
 • Meget god med relevante IT-verktøy
 • God økonomiforståelse og kommersiell innstilling
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, engasjert og serviceinnstilt
 • Analytisk, strukturert og målrettet
 • Sterk på gjennomføring og synlig lederstil
 • Trives med en uformell omgangsform og lojal mot beslutninger.
 • Løsningsorientert og en positiv innstilling.

Stillingen rapporter til divisjonsdirektøren. Noe arbeid ved hovedkontoret i Ski må påregnes.
Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198 eller Stein- Sverre Wold, tlf 906 88 270. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søknadsknappen. Søknader behandles fortløpende. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonene.