Markedssjef for VAVVS

Markedssjef for VAVVS

Norsk Byggtjeneste AS

Byggtjeneste er et av Norges ledende selskaper innen produktdata og informasjon rettet mot byggenæringen. Våre medarbeidere jobber hovedsakelig med utvikling og leveranse av tjenester for produktdata, samt med forvaltning og distribusjon av innhold på disse tjenestene.

En ansettelse hos oss gir deg tilgang til et stort nettverk og mange interessante prosjekter på tvers av hele verdikjeden – fra planlegging til bygg. Byggenæringen er inne i en omfattende digitaliseringsprosess, og som ansatt i Byggtjeneste får du muligheten til å påvirke denne utviklingen. Som byggenæringens produkt- og informasjonsdatabase er vi i Byggtjeneste sentral i digitaliseringen av bransjen. Våre kunder spenner fra store, internasjonale konsern til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor.

Byggtjeneste er den største aktøren innen formidling av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i VA/VVS-bransjen. De setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden og tilrettelegger for effektiv samhandling i alle ledd.

Vi søker en markedssjef for VAVVS med erfaring fra bransjen for å ivareta behovene og utvikle nye tjenester for dette markedet.

Sentrale ansvarsområder

  • Budsjett og resultatansvar for produktporteføljen innenfor VA/VVS
  • Forstå markedsbehovet og konkurransesituasjonen, identifisere nye markeder og videreutvikle produktene i tråd med fremtidens markedsbehov
  • Presentere løsningene i markedet gjennom salg, foredrag og markedsaktiviteter, bygge relasjoner til sentrale aktører og partnere
  • Sikre tett samarbeid med teknologi- og utviklingsavdelingen internt, skape nye produkter og videreutvikle eksisterende portefølje
  • Bistå salgsavdelingen med produktkunnskap og markedstilgang
  • Identifisere, lage og gjennomføre prosjekter mot / med kundene
  • Utvikle forretningsmodeller, samt synligjøre verdien av tjenestene for kundene for eksisterende og nye produkter
  • Være rådgiver på operasjonelt og strategisk nivå overfor kundene, og arbeide for at produkter og tjenester brukes optimalt
  • Aktivt søke samarbeidspartnere for salg og utvikling av våre tjenester

Stillingen rapporterer til kommersiell direktør.

Aktuelle kandidater har god og helhetlig forståelse av VA/VVS-bransjen, gjerne med et etablert nettverk mot sentrale aktører. Erfaring med salg- og markedsarbeid er nødvendig, gjerne med bakgrunn innen produktutvikling, produktledelse eller forretningsutvikling. Overordnet teknisk innsikt er nødvendig, med interesse for digitaliseringsarbeid og utvikling av verdiøkende tjenester.

Du må være kommersiell og god til å kommunisere. Du evner å bygge relasjoner, har et godt helhetsperspektiv og kan være visjonær og overbevisende. Du må kunne selge inn ideer og konsepter internt i eget selskap, men også kunne synliggjøre mulighetene i markedet. Høyere utdannelse er en fordel.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig på telefon 9344 0805 i Compass Human Resources.

CV og søknad sendes via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader vurderes fortløpende.