Markedssjef

Markedssjef

Norsk Byggtjeneste AS

Byggtjeneste er et av Norges ledende selskaper innen produktdata og informasjon rettet mot byggenæringen. Våre medarbeidere jobber hovedsakelig med utvikling og leveranse av tjenester for produktdata, samt med forvaltning og distribusjon av innhold på disse tjenestene.

En ansettelse hos oss gir deg tilgang til et stort nettverk og mange interessante prosjekter på tvers av hele verdikjeden – fra planlegging til bygg. Byggenæringen er inne i en omfattende digitaliseringsprosess, og som ansatt i Byggtjeneste får du muligheten til å påvirke denne utviklingen. Som byggenæringens produkt- og informasjonsdatabase er vi i Byggtjeneste sentral i digitaliseringen av bransjen. Våre kunder spenner fra store, internasjonale konsern til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor.

Digitalisering og informasjonsdeling i BAE-næringen

Byggtjeneste er den største aktøren innen formidling av produktinformasjon i byggenæringen. De setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden og tilrettelegger for effektiv samhandling i alle ledd.

Selskapet har en meget sterk og sentral posisjon hos leverandører til byggevarehandel, rørbransjene og leverandører til disse markedene. Selskapet har ambisjoner om vekst inn mot entreprenører, byggherrer og en større del av næringen og vil derfor styrke oss i arbeidet med å betjene disse. Vi søker en med erfaring fra byggenæringen for å møte behovene og utvikle nye tjenester og løsninger for dette markedet.

Sentrale ansvarsområder:

  • Budsjettansvar for kundeportefølje innenfor BAE-næringen
  • Forstå markedsbehovet og konkurransesituasjonen – identifisere nye markeder
  • Kartlegge utviklingsbehov på produktene for å tilfredsstille dagens- og fremtidens marked.
  • Presentere løsningene i markedet gjennom salg, foredrag og markedsaktiviteter – bygge relasjoner til sentrale aktører og partnere
  • Samarbeide tett samarbeid med avdeling for «Customer success» og «IT og produkt» internt
  • Bistå selgere med markedstilgang og prioritere deres arbeid
  • Identifisere og etablere utviklingsprosjekter med nye kunder
  • Utvikle forretningsmodeller, samt synligjøre verdien av tjenestene for kundene
  • Være pådriver på operasjonelt og strategisk nivå overfor kundene
  • Aktivt søke samarbeidspartnere for salg og utvikling av tjenester gjennom disse

Stillingen rapporterer til kommersiell direktør.

Aktuelle kandidater har god og helhetlig forståelse av BAE-næringen. Erfaring med salg- og markedsarbeid er nødvendig, helst med bakgrunn og/eller erfaring fra digitale prosesser eller forretningsutvikling. Overordnet teknisk innsikt er nødvendig, med interesse for digitaliseringsarbeid og utvikling av verdiøkende tjenester.

Du må være kommersiell og god til å kommunisere. Aktuelle kandidater evner å bygge relasjoner, har et godt helhetsperspektiv og kan være visjonær og overbevisende. Du må kunne selge inn ideer og konsepter internt i eget selskap, men også kunne synliggjøre mulighetene i markedet. Høyere utdannelse er en fordel.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources på telefon 934 40 805.

Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen. Søknader behandles fortløpende.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonen.