Miljöjurist med fokus på hållbar samhällsutveckling

Miljöjurist med fokus på hållbar samhällsutveckling

Svenskt Vatten

Brinner du för juridikens roll i en hållbar samhällsutveckling?

Om Svenskt Vatten

VA-branschen är under förändring och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering, omvärldsläget, affärsutveckling och nya regleringar är några av drivkrafterna. Förändringsfönstret står öppet och branschen har chans att på allvar bidra till en hållbar samhällsutveckling. Juridiken utgör tillsammans med andra styrmedel ett avgörande instrument för en sådan utveckling.

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang.

Ditt sammanhang på Svenskt Vatten

Vårt mål är att vara en stark aktör och pådrivare för en hållbar samhällsutveckling. Våra huvudsakliga arbetsområden är policyutveckling, forskning och kunskapsöverföring. Du kommer till en dynamisk miljö där hållbarhet, påverkan på lagstiftning och politik, forskning, kunskapsförmedling och kommunikation står i fokus.

Svenskt Vatten har bred ämnesexpertis inom alla dessa områden och fördelar sig på tre enheter. (Vattentjänstenheten, Kommunikationsenheten och Ekonomienheten). Du utgår från Vattentjänstenheten tillsammans med erfarna personer med stark motor inom sina sakområden (juridik, miljö, teknik, vatten och policyutveckling).

Hos oss utgör omvärlden en stark faktor.  Samverkan med andra intressenter och våra medlemmar är två viktiga ingredienser.

Våra två nuvarande jurister testar vingarna med eget bolag, kul tycker vi! Men det innebär också att vi söker två nya jurister som vill utveckla framtidens hållbara samhälle och VA-branschen tillsammans med oss.

Rollen som jurist – Gemensamma grunder

Svenskt Vatten anställer nu två jurister.

Tillsammans bildar ni den samlande kraften för juridisk tolkning och utveckling av lagstiftning som rör branschen. Ni utgör motorn för tolkning, utveckling och vägledning.

Våra två jurister delar intresse och kunskap om lagstiftning om miljö och hälsa, säkerhet och vatten. Ni följer utvecklingen av praxis och påverkar utformningen av kommande lagstiftning och tillämpningen av befintligt regelverk. Du agerar i flera externa sammanhang bland annat genom att påverka myndigheternas  föreskrifter och vägledningar .

Svenskt Vattens har en roll som kunskapsförmedlare till sina medlemmar och du kommer medverka och utveckla formerna för våra juridiska utbildningar, konferenser och seminarier. I vardagen har du nära samarbete med övriga ämnesexperter på Svenskt Vatten. Vår samlande förmåga till problemlösning och utveckling är central.

Din Roll som jurist Miljö och säkerhet

Du har erfarenhet från arbete med miljöjuridik med intresse att utveckla dina kunskaper inom säkerhetsfrågor och risk/sårbarhet för vår kritiska infrastruktur.
Exempel på arbetsinnehåll

  • Följa rättsutvecklingen inom miljö och säkerhetsområdet.
  • Juridisk vägledning och utbildningar för våra medlemmar
  • Medverka i utvecklingen av branschtolkningar och standards
  • Medverka i vårt nationella juridiska medlemsnätverk
  • Medverka och utveckla branschens säkerhetsnätverk
  • Expert i statliga utredningar och myndigheternas föreskriftsarbete.
  • Strategiskt och taktisk medverkan till policyutveckling inom branschen
  • Stödja vårt påverkansarbete på EU-nivå

Dina specifika ansvarsområden och uppgifter kommer formas i dialog.

Din bakgrund

Du har ett stort intresse och engagemang för miljö- och samhällsfrågor. Du har juridisk kandidatexamen och minst 5 års arbetslivserfarenhet inom området. Du har intresse för säkerhet, kris och sårbarhetsfrågor. Kanske har du även erfarenhet av arbete med säkerhetslagstiftning.

Du bör ha erfarenhet från samarbete med myndigheter eller andra nationella organisationer. Vi ser gärna att du har befintliga nätverk och kontakter som du kan utveckla ytterligare i VA-branschens kontext.

God förmåga att formulera dig i skrift– på ett sätt som även är lätt att förstå för lekmän. Du har en pedagogiskförmåga som gör dig till en bra utbildare och god kommunikatör i juridiska frågor.

Vem är du / Dina egenskaper

Som person är du kommunikativ, strukturerad och handlingskraftig. Du har ett prestigelöst och avväpnande förhållningssätt som skapar trygghet för din omgivning. Du är snäll och tydlig. Vi ser framför oss en empatisk och kommunikativ person med ett starkt patos för hållbarhet. Du mår som bäst när det finns stora mängder glädje, mod och tillit.

Skratta bör man – annars dör man!

Tjänsten och ansökan

Vi tänker att du utgår från vårt trevliga kontor i Alvik, Stockholm.
Läs gärna mer om oss på www.svensktvatten.se

I den här rekryteringen jobbar Svenskt Vatten tillsammans med Compass.  Du söker ovan nämnda tjänst via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om Svenskt Vatten och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jens Holmberg på 070 377 06 20.