Økonomi- og administrasjonssjef

Økonomi- og administrasjonssjef

Mestergruppen Arkitekter AS

MG Arkitekter er landets største rådgivende fagmiljø innen trehusbebyggelse med 85 dedikerte arkitekter, ingeniører, byggesøknadsbehandlere og arealplanleggere. Selskapet er en del av Mestergruppen, som er landets største boligbygger gjennom huskjedene; Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus. Der de 360 medlemsbedriftene i disse huskjedene utgjør MG Arkitekters viktigste kunder.

Siden tidlig på 90-tallet har MG Arkitekter levert tjenester som strekker seg fra regulering av tomter, volumstudier, idéskisser, kalkulasjon, konstruksjon- og arbeidstegninger, energiberegninger, stål-, betong- og brannprosjektering, overvannshåndtering, interiør til komplett byggesøknad. MG Arkitekter utgjør en viktig del av tjenestetilbudet til våre huskjedemedlemmer.

MG Arkitekter AS er en egen juridisk enhet som sorterer under direktør for Byggteknisk og Boligfaglig avdeling i Mestergruppen og rapporterer til et internt sammensatt styre. Selskapet omsetter i år for ca 85 MNOK. MG Arkitekter er lokalisert i Trondheim, Bodø, Klepp og Tønsberg. Hver lokasjon består i dag av en arkitektavdeling og en ingeniøravdeling under ledelse av en avdelingsleder/faglig leder. I tillegg har vi en byggsøk-avdeling og en administrativ avdeling i Bodø.

MG Arkitekter har høye ambisjoner om å bidra til effektive og lønnsomme prosjekter for våre kunder gjennom standardisering og digitalisering av byggeprosessen. Dette krever at interne rutiner og prosesser er effektive og har høy kvalitet.
Vi søker derfor en arbeidsom, strukturert og tillitvekkende økonomi- og administrasjonssjef.  MG Arkitekter har i dag 4 administrative medarbeidere innen lønn, tilbudsarbeid, utfakturering og diverse andre administrasjonsoppgaver i Bodø. Stillingen rapporterer til daglig leder, som har kontorplass i Trondheim.

Ansvarsområder

 • Støtte og rådgi daglig leder og 9 avdelingsledere i budsjetteringsprosesser, og økonomirelaterte spørsmål/utfordringer.
 • Utvikle og ivareta et bredt spekter av controlling-funksjoner.
 • Lede og utvikle våre administrative medarbeidere.
 • Videreutvikle og kvalitetssikre arbeidsprosesser og rutiner innen økonomi og administrasjon.

Ønsket bakgrunn og egenskaper

 • Høyere utdanning innen økonomi.
 • Ledererfaring og Controller-erfaring.
 • Du har gjerne erfaring fra økonomirådgiving, Financial Controlling eller Business Controlling fra linjeorganisasjon eller konsulentvirksomhet.
 • Du liker å koordinere/administrere, multitaske og effektivisere arbeidsprosesser
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God kjennskap til administrative IT-verktøy
 • Gode lederegenskaper, med en samlende og motiverende lederstil
 • Strukturert arbeidsform med god gjennomføringsevne

Spørsmål om stillingen kan rettes til Stein-Sverre Wold, tlf 906 88 270 eller Silje Svejstrup Elde, tlf 941 37 255 hos Compass Human Resources.
Du kan registrere din CV og søknad gjennom å trykke på «søk her» knappen. Alle henvendelser behandles konfidensielt.