Procesleder med kommunikative evner

Procesleder med kommunikative evner

BeGreen A/S

Spændende rolle i vækstorienteret dansk energivirksomhed

Vær med til at gøre endnu mere af elektriciteten i stikkontakten grøn og accelerere udviklingen væk fra fossile energikilder sammen med andre gode kollegaer hos os i BeGreen. Vi etablerer og driver solcelleparker i Danmark, Sverige og Polen og ønsker at etablere solcelleparker i andre europæiske lande i nær fremtid. Selvom vi allerede er en etableret spiller, kommer du tidligt ind i virksomheden og har derfor mulighed for at være med til at præge os på vores vækstrejse. Du får mulighed for at sætte dine talenter for formidling af information om solcelleparkerne i  spil i konstruktive dialoger med embedsmænd, tilknyttede fagpersoner, naboer samt andre interessenter for at få dem som medspillere i den grønne omstilling. Med din konstruktive og proaktive indsats medvirker du aktivt til, at projekterne bevæger sig planmæssigt fra aftale med lodsejer til vi kan indvie solcelleparken.

Vi har en stabil voksende forretning, der er drevet af et dedikeret team og søger en kollega, der kan hjælpe på det kommunikative plan med at få projekterne igennem godkendelsesproceduren for lokalplanerne hos de forskellige kommuner, hvor solcelleparkerne ønskes etableret – herunder kommunikation ifm. nabohøringer og naboinddragelse. Du får medansvar for, at de enkelte projekter bliver eksekveret og eventuelle udfordringer bliver løst konstruktivt til alle interessenters bedste.

Du bliver en vigtig del af planlægningsteamet, hvor du refererer til Planchefen og med tæt samarbejde til de øvrige kollegaer i vores organisation.

Forretningsorienteret og kommercielt tænkende kommunikator til grøn vækstvirksomhed

Der er flere veje ind i rollen, hvor du forventelig har erfaring med procesledelse og/eller projektledelse, hvor kommunikationen især har været dit interesse- og ansvarsområde. Det kan være kommunikation ifm. lokalplaner og by- og landskabsplanlægning fra dit arbejde i enten det kommunale eller statslige regi eller du har din erfaring fra dit arbejdet i en privat virksomhed eller organisation – f.eks. fra rådgiverbranchen, byggebranchen eller tilsvarende. Uddannelsesmæssigt har du en relevant uddannelse på bachelor eller kandidatniveau som enten kan være fagrettet som f.eks. arkitekt, landskabsarkitekt, ingeniør m.fl. eller en kommunikationsorienteret uddannelse med faglig relevant ballast. Din praktiske erfaring dog vejer tungere end uddannelsesmæssig baggrund. Fra din teoretiske og praktiske erfaring har du en god forståelse for arbejdet med lokalplaner og hvordan kommunikation, information og proaktivitet til både offentlige og private interessenter kan gøre en mærkbar forskel ift. at projekterne bliver båret igennem de forskellige faser, hvor risici bliver minimeret og håndteret i positiv og konstruktiv dialog med interessenter. Det forventes, at du er vant til og har erfaring med at drive projekter og processer med mange interessenter og forstår at arbejde i et politisk ledet miljø.

Da størstedelen af de eksterne samarbejdspartnere er danske myndigheder, kræver det, at du kan kommunikere på dansk på forretningsniveau, hvor dine skriftlige formuleringsevner er en af dine forcer. Inden for overskuelig fremtid vil mere af hverdagen omhandle internationale projekter, hvorfor det er en klar fordel, at du er tryg ved kommunikation på engelsk – skriftligt såvel som mundtligt.

Du har både evnen og lysten til at få ting til at ske og du er god til at samarbejde, kommunikere og skabe relationer. Herudover er du analytisk og udviklingsorienteret, ligesom du arbejder struktureret og detaljeorienteret og med et kommercielt mindset.

Er du den kommunikator, der bidrager til effektiv procesledels?

Du har her muligheden for at blive en vigtig person i vores team. Sammen med dine kolleger får du stor indflydelse på, at vores ambitiøse vækstmål bliver indfriet og den grønne omstilling accelereret.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent, Thorsten Andersen på +45 61 20 28 03. Vi læser ansøgninger i takt med vi modtager dem og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

BeGreen er en ambitiøs og relativ ung virksomhed, som arbejder med projektudvikling, byggeri, langsigtet drift og vedligehold af topkvalitets solcelleanlæg i Danmark, Sverige og Polen. Det gør vi uden nogen form for statsstøtte og med et unikt 360 graders bæredygtighedskoncept. Det er BeGreens mission at udvikle, bygge og drive 4 GWp ved udgangen af 2025. BeGreen tæller pt. godt 30 medarbejdere og forventes at vokse betydeligt over de kommende år.

Vores hovedkontor er placeret i naturskønne omgivelser ved Haslev og desuden har vi kontor i Carlsberg Byen og i Göteborg. For at fremme det gode arbejdsmiljø, ser vi meget gerne, at du møder ind på kontoret, dog tilbyder vi en fleksibel arbejdsplads med hjemmearbejde som en naturlig del af jobbet.

BeGreen er stiftet af Bregentved Gruppen og grundlagt på visionen om at bygge den første 100% tilskudsfrie kommercielle solcellepark i Danmark. I november 2022 blev BeGreen opkøbt af Equinor og vil fortsætte som et fuldt ejet Equinor-datterselskab. Den nuværende medarbejderstab og ledelse fortsætter uændret med fokus på at videreføre udviklingen af solcelleanlægsprojekter.

Ansøgningsfrist:Hurtigst muligt
Arbejdssted: Carlsberg Byen
Reference:2220.498
Virksomhed: BeGreen A/S