Produksjonssjef Bygg

  • All
  • Norway/Oslo
  • Posted 2 years ago
  • Applications have closed

Website NCC Building

Beyond Construction!

NCCs visjon er å fornye vår bransje og levere de beste bærekraftige løsningene. Vi utvikler, bygger og selger fremtidens miljøer for bolig, arbeid og kommunikasjon. Ærlighet, tillit, respekt og skaperevne er verdiene som gjennomsyrer arbeidet for våre 17 000 medarbeidere. NCC er ett av de ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskapene i Nord-Europa. Vi bygger og utvikler boliger og næringseiendom, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur.

Om du vil være med å bygge, en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss – Beyond Construction!

Produksjonssjef Bygg

Porteføljeansvar – Ledelse – Kompetanseutvikling

 

Vi søker en erfaren og ambisiøs produksjonssjef til å lede våre store nærings- og boligprosjekter i aksen Oslo vest til Drammen. Du vil få ansvaret for å lede et team på ca. 26 personer og inngå i den regionale ledergruppen.

Du får ansvaret for å lede og bemanne prosjekter med størrelse fra ca. 50 – 500 MNOK, samt ha et overordnet ansvar for fremdrift, økonomi, kvalitet og HMS. Resultatansvar for en prosjektportefølje med en årlig omsetning rundt 400 – 600 MNOK.  

NCC Building Norge er i spennende endring. Vi utfordrer måten vi jobber på i dag og vi er opptatt av å utnytte ny teknologi for å skape fremtidens bærekraftige bygg. I tett samspill med våre kunder og samarbeidspartnere skal vi utvikle, prosjektere og bygge på en effektiv og fremtidsrettet måte.

Som leder i NCC må du ha driv og kraft til å skape endring og nytenkning. Du bør ha utdannelse som sivilingeniør/ingeniør innen byggfag og gjerne med påbygging i ledelse.

Du har prosjektledererfaring fra større byggeprosjekter og gjerne erfaring med samspillsentrepriser eller samarbeidskontrakter.  Du har interesse og solide lederegenskaper til å motivere og utvikle medarbeidere, delegere ansvaret, være samlende og vise retning, være flink til å samarbeide med mennesker og god på nettverking.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Compass Human Resources ved Johnny Aastad, tlf: 90 98 01 98 eller Jonny Arnesen tlf: 924 96 992. Klikk «SØK HER» for å registrere din CV og søke.

Søknadsfrist: snarest