Produksjonssjef i Pretre

Website Pretre

Pretre AS er landets største produsent av takstoler og er en ledende aktør i Norge innen prosjektering og levering av prefabrikkerte trekonstruksjoner. Hovedproduktene er takstoler, precut, bjelkelag og elementer. All produksjon skjer ved egne fabrikker lokalisert i Gausdal, Stryn, Steinkjer, Brumunddal, Tvedestrand og Jæren. I Gausdal åpnet vi i 2010 Europas mest moderne takstolfabrikk. Blant våre kunder er landets ledende husbyggerkjeder, entreprenører og byggevareforretninger. Totalt er vi over 150 ansatte, og har en omsetning på ca 360 MNOK. Bedriften har en solid økonomisk plattform, som er en viktig forutsetning for videre vekst og utvikling. Se gjerne www.pretre.no

Pretre AS er en del av Mestergruppen, et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Mestergruppens mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere. Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer. Ferd er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. Omsetningen til Mestergruppen er på rundt 14 milliarder kroner.

PRODUKSJONSSJEF PRETRE

Strategisk og operativ lederrolle – LEAN – Fabrikkutvikling

Som produksjonssjef vil du gå inn i en todelt rolle; som produksjonssjef for alle Pretres fabrikker i Norge, og som produksjonsleder for fabrikken i Gausdal

Sentrale arbeidsoppgaver som produksjonssjef Pretre:

·      Fokus på Lean-metodikk for økt effektivitet og kvalitet

·      Representere produksjonssiden i selskapets toppledergruppe

·      Opplæring, rådgiving, ledelse og utvikling overfor fabrikkenes produksjonsledere

·      Iverksette prosjekter for å systematisere, strukturere og modernisere fabrikkene

·      Jobbe med «best practice» på tvers av fabrikkene

Sentrale arbeidsoppgaver som produksjonsleder for fabrikken på Gausdal

·      Daglig drift, ledelse og fabrikkutvikling gjennom teamledere for 3 skift

·      Økonomi- og personaloppfølging

·      Sikre HMS og kvalitet i produksjon

·      Produksjonsplanlegging

·      Jobbe med Lean-metodikk for økt effektivitet og kvalitet i produksjon

Ønskede kvalifikasjoner:

·      Ingeniør eller sivilingeniør innen produksjon/tekniske fag eller ledelse

·      Flere års erfaring fra ledelse i produksjonsbedrift og/eller konsulentselskap rettet mot effektivisering/optimalisering av industriprosesser.

·      Erfaring med bruk av produksjonsplanleggingsverktøy (material-/produksjonsstyring og ERP-systemer)

·      Erfaring med kvalitetssystemer, HMS-systemer og vedlikeholdssystemer

·      God kjennskap til Lean

·      Erfaring med automasjon og logistikk

·      Bransjeerfaring fra treindustri/byggebransjen er en fordel, men ikke et krav

Som person er du en tydelig og relasjonsbyggende leder. Du trives med å inspirere og samarbeide med andre, og du evner å jobbe strategisk, strukturert og planmessig. Du må være proaktiv og «hands-on». Pretre verdsetter flat organisasjonsstruktur og åpenhet og vi ser etter deg med samme holdning.

 

Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling hos et dynamisk norsk selskap med lang historie, der man vil få en nøkkelrolle i å bidra til videre vekst. Rett kandidat vil få mye ansvar og påvirkning, samt mulighet til å forme sin egen arbeidshverdag. Rollen inngår i Pretre sin ledergruppe. Arbeidssted er delvis på Pretres fabrikk på Gausdal og ute hos de andre fabrikkene i Norge.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf 906 88 270 eller Martine B. Haugen, tlf 413 39 270. Du kan registrere CV og søknad via søknadsknappen. Alle henvendelser behandles konfidensielt.