Produkteier prosjektboliger

Produkteier prosjektboliger

Mestergruppen Boligproduksjon AS

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Vårt mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere.

Mestergruppen eier de norske byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet og XL-BYGG med til sammen rundt 220 byggevareutsalg over hele landet, samt huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus med mer enn 300 medlemsbedrifter. Mestergruppen eier videre byggevarekjedene XL-BYGG, Bolist og Järnia i Sverige med til sammen rundt 280 byggevareutsalg. I tillegg driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter. Gruppen er en av landets største hytteprodusenter, med kjente merkevarer som Saltdalshytta og Røroshytta i porteføljen, samt en ledende takstol- og precutprodusent gjennom Pretre.

Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer. Ferd er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. Omsetningen til Mestergruppen er på rundt 17 milliarder kroner.

Vil du være med å sette en ny standard for boligbygging?

Mestergruppen satser nå på oppføring av prosjektboliger i større boligfelt. Selskapet har ambisjoner om en vesentlig reduksjon av byggetid og -kostnader gjennom industrialisering og digitalisering, samt gjennom et godt samspill mellom alle parter i prosjektene. Arbeidet vil foregå i tett samarbeid med andre selskaper i Mestergruppen, deriblant Rusånes Fabrikker/Saltdalshytta, PreTre og Mestergruppen Arkitekter.

Med bakgrunn i vår nysatsning søker vi nå en markeds- og løsningsorientert produkteier med motivasjon for å være med å effektivisere byggeprosesser.

Sentrale arbeidsoppgaver

Din hovedoppgave vil være å utvikle, forbedre og forvalte Mestergruppens (MG) prosjektboliger som er tilpasset precut- og elementproduksjon.

 • Utvikle en produktportefølje som dekker ulike prissegmenter. Gjennom å tilby ulike produktlinjer kan man tilby en portefølje av produkter som treffer markedsbehovene, pris/kvalitet i de forskjellige segmentene. Produktutvikling skjer i nært samarbeid med kunder og resten av MG.
 • Prosjektboligproduktene skal oppfylle MGs strategiske mål med gode boliger og bomiljø som har kort byggetid og lav byggekostnad. Dette betinger standardisering, produksjonsvennlige løsninger og minimalt med omprosjektering. Dette innebærer også bruk av prefab-løsninger, ferdigprosjekterte boliger hvor alle fag er medtatt, omfattende gjenbruk av løsninger, og et godt byggesystem med produksjonsvennlige løsninger og detaljer. Produkteier tar del i det strategiske arbeidet og skal sørge for at produksjonsunderlaget for prosjektboligene etableres, forvaltes og forbedres. Nært samarbeid med MG Eiendom, MG Arkitekter, Pretre, Saltdalshytta m.fl. Delta i valg og utvikling av underleverandører, produkter og tekniske løsninger.
 • Produkteier skal arbeide med å etablere tilvalg som møter markedsbehov, understøtter prosjektboligstrategien, dvs etablere pakker/løsninger som gir kjøper gode valg, men som også er produksjonsvennlige og lønnsomme. Utvikling av tilvalg skjer i nært samarbeid med kunder og resten av MG.
 • Produkteier er koordinator/bestiller mot konsulenter og arkitekter på endringer og tilpasninger som kundene ønsker.
 • Produkteier har ansvar for innholdet i PIM, tegningsbank og annen dokumentasjon for prosjektboligene.
 • Produkteier er ambassadør for prosjektboligene og skal bistå i salg og markedsføring av produktene.
 • Stillingen er sentral i MGs boligsatsning og rapporterer til adm.dir. for MG Boligproduksjon.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi søker kandidater med høyere ingeniørutdanning, erfaring fra byggebransjen og interesse for/erfaring fra boligprosjekter.

Vi tror man kan gå inn i denne stillingen med forskjellig type bakgrunn, f.eks. som prosjekt-/byggeleder, prosjekterer, konsulent, BIM-ansvarlig, produkteier/produktutvikler fra nærliggende bransjer, arkitekt eller liknende

Du har kommersiell teft, god teknisk kompetanse og interesse for digitalisering.  Du har høy brukerkompetanse på teknologiverktøy. Kjennskap til verktøy som BIMSync, Revit, Interaxo vil være et pluss.

Dette er en stilling hvor man vil være i kontinuerlig dialog med arkitekter, entreprenører/ byggmestere, fabrikkledere, digitaliseringseksperter, byggherrerepresentanter og representanter for markedet. Det kreves gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt gode norsk-kunnskaper skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å være med å forme/utvikle et nytt satsningsområde fra starten – i regi av Mestergruppen
 • Et godt og sterkt faglig miljø og faglig utfordrende prosjekter
 • Et solid og attraktivt konsern i vekst
 • Gode karrieremuligheter
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser Vi behandler søknader fortløpende.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold på telefon 906 88 270 eller Martine B. Haugen, tlf 41 33 92 70. Klikk «SØK HER» for å registrere din CV og søke stillingen.