Produktsjef nevrologi

Produktsjef nevrologi

IPSEN (Institut Produits Synthése)

Ipsen is a global specialty-driven biopharmaceutical group focused on innovation and Specialty Care. It develops and commercializes innovative medicines in three key therapeutic areas – Oncology, Neuroscience and Rare Disease. Its commitment to oncology is exemplified through its growing portfolio of key therapies for prostate cancer, neuroendocrine tumors, renal cell carcinoma and pancreatic cancer. Neuroscience is advancing at an unprecedented rate and Ipsen is at the forefront of this transformation.

Ipsen also has a well-established Consumer Healthcare business.

With total sales close to €2.5 billion in 2020, Ipsen sells more than 20 drugs in over 115 countries, with a direct commercial presence in more than 30 countries. Ipsen’s R&D is focused on its innovative and differentiated technological platforms located in the heart of the leading biotechnological and life sciences hubs (Paris-Saclay, France; Oxford, UK; Cambridge, US). The Group has about 5,700 employees worldwide.

Ipsen ønsker å styrke sitt kommersielle team og søker en produktsjef som skal ha ansvar for det norske og det danske markedet. Du vil ha mest fokus på det norske markedet, der det er stort markedspotensialet og sterke vekstmuligheter. I Danmark er de allerede markedsledende i sine segmenter. Stillingen rapporterer til Nordic Business Unit Director, og vil få stor påvirkning i det kommersielle nordiske teamet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Ha ansvar for lokal markedsplan i Norge og Danmark. Utvikle multikanal strategi og handlingsplaner innen nevrologi for Norge og Danmark i dialog med medical, marked access og salg og i Norden
  • Videreutvikle og iverksette kommunikasjonsstrategien. Differensiere Ipsen i markedskommunikasjonen, tilpasse budskapet ut ifra strategien og markedssituasjonen
  • Identifisere sentrale beslutningstakere gjennom analyse og research, støtte organisasjonen med markedsinformasjon
  • Bygge relasjoner til viktige beslutningstakere i helsesektoren, pasientorganisasjoner og andre sentrale aktører i samfunnet
  • Opplæringsansvar for salgsstyrken, delta i salgstrening, bidra i kundemøter og sikre at salgsorganisasjonen har riktig kunnskap og verktøy for å nå markedsmessige mål
  • Utvikle kampanjer sammen med salgsorganisasjonen, herunder markedsmateriell og markedskommunikasjon
  • Ansvar for at kommersielle aktiviteter er i tråd med Ipsens guidelines og nasjonale retningslinjer

Stillingen vil ha utstrakt dialog med norske og nordiske kollegaer, beslutningstagere i helsesektoren, pasientorganisasjoner, leverandører og beslutningstakere i samfunnet for øvrig.

Aktuelle kandidater har høyere utdannelse og erfaring fra legemiddelindustrien fra tilsvarende rolle. Du har god strategisk tilnærming og evne til å iverksette og gjennomføre strategiene.

God kompetanse om det norske og nordiske helsevesenet er nødvendig. Solid kunnskap om markedsføring og markedskommunikasjon er nødvendig. Kandidater må ha LIS-sertifisering.

Vi søker deg som er kommersiell, ambisiøs og som kommuniserer like godt med kollegaer som eksterne samarbeidspartnere og kunder. Du må ha driv, og kunne arbeide selvstendig og i team.

Ipsen har engasjerte ansatte med høy kompetanse. De ser store muligheter i det norske og nordiske markedet, og stillingen vil ha tett tverrfaglig dialog også på nordisk nivå. Stillingen er basert på hjemmekontor. Det må regnes med reisevirksomhet i stillingen.

Ipsen tilbyr konkurransedyktige betingelser.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources, telefon 934 40 805. Søknad med CV kan sendes snarest via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader vurderes fortløpende. Dersom du setter deg som Kun søker, vil du slettes fra vår database når prosjektet er avsluttet.