Prosjekteringssjef

 • All
 • Anywhere
 • Posted 2 weeks ago

For kunde

Prosjekteringssjef

Stort komplekst samferdselsprosjekt på Østlandet

 

For ansettelse hos en av våre største anleggsentreprenører søkes erfaren prosjekteringssjef til et av de største og mest komplekse samferdselsprosjektene på Østlandet. Prosjekteringssjefen skal lede prosjekteringsarbeidet og koordinere de ulike fagdisipliner i tilbudsfasen og i utførelsesfasen.

Arbeidsoppgaver:

Anbud og kalkulasjon

 • Lede og koordinere prosjekteringsprosessen.
 • Utarbeide kostnadseffektive og optimaliserte løsninger
 • Bidra med å fastlegge rammene for prosjektet
 • Utarbeide overordnet kontrollplan for prosjekteringen
 • Bistå i å engasjere og kontrahere interne og eksterne tekniske rådgivere
 • Lede og koordinere interne og eksterne tekniske rådgivere
 • Aktiv bidragsyter under anbudsgjennomgang med spesielt fokus på tekniske løsninger og gjennomføringsrisiko

Prosjektgjennomføring

 • Aktivt påvirke valg av løsninger og detaljer som fremmer sikker og effektiv produksjon.
 • Ansvar for utarbeidelse av beslutningsplan og leveranseplan for prosjektets tegninger og tekniske dokumenter iht. prosjektets hovedfremdriftsplan
 • I samråd med prosjektledelsen være et kontaktpunkt mot kunden innenfor sitt fagområde
 • Lede og koordinere tekniske rådgivere i byggefasen
 • Sørge for at rådgiverne arbeider innenfor prosjektets rammer
 • Utarbeide budsjetter, prognoser og estimater for prosjekteringsarbeidet
 • Økonomioppfølging av prosjekteringsarbeidet månedlig
 • Følge opp innkjøp
 • Identifisere og følge opp økonomiske konsekvenser av tekniske løsninger som ligger utenfor opprinnelig kontrakt
 • Ivareta målsetninger innen kvalitet, HMS og ytre miljø i prosjekteringsarbeidet
 • Bistå i forhandlinger med byggherre vedrørende uavklarte krav og sluttoppgjør
 • Ansvar for rapportering fra status for prosjekteringsarbeidet
 • Aktivt følge opp interne og eksterne tekniske rådgiver
 • Bidra og sikre et godt samarbeid med byggherre i prosjektgjennomføringen.
 • Planlegge og lede prosjekteringsmøter
 • Kommunisere med prosjektledelsen og tilbudsansvarlige
 • Informere og kommunisere med medarbeidere på prosjekt

Aktuelle kandidater har utdannelse som ingeniør eller sivilingeniør, og lang erfaring som rådgivende ingeniør, anleggsleder eller prosjektleder. Ledererfaring fra samferdselsprosjekter og erfaring med prosjekteringsledelse er nødvendig. Gode språkkunnskaper skriftlig og muntlig i norsk og engelsk er nødvendig.

For mer informasjon, ta kontakt med Øyvind Seim i Compass Human Resources på tlf. 934 98 241

Søknad med CV sendes via «ledige stillinger» på www.compass.no eller på mail til os@compass.no

 

Select Country
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 96 MB.