Prosjektleder for fagnettverk

Prosjektleder for fagnettverk

Nito - Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med 96 000 medlemmer. Fagorganisasjonen er partipolitisk uavhengig og frittstående. Vi er 160 glade, kreative og innovative kolleger med god breddekompetanse, som sammen gjør oss til et sterkt faglig miljø. Vi er til stede for medlemmene over hele landet, og har 16 avdelingskontorer i tillegg til hovedkontoret i Oslo.

I NITO er vi lidenskapelig opptatt av at våre medlemmer får best mulig lønns- og arbeidsvilkår og faglig utvikling gjennom hele arbeidskarrieren. Videre at ingeniører og teknologer er synlige og har en tydelig stemme i samfunnet. Fornøyde medlemmer er det beste vi vet og derfor blir vi motivert og begeistret av å strekke oss litt lenger.

 

To års engasjement i NITO kompetansesenter
Fagnettverk – kurs – kompetanseutvikling

NITOs medlemmer skal være attraktive i arbeidslivet og derfor øker vi nå vår satsing på fagnettverk og kompetanseutvikling. Vi trenger derfor en strukturert prosjektleder til å videreutvikle og bygge nye fagnettverk. Kompetansesenteret har mange ulike aktiviteter og jobber med alt fra kommersiell kursvirksomhet, fagnettverk for medlemmer, medlemsarrangementer og ulike karrieretjenester.  Om lag 10.000 medlemmer er registret med ønsker om å delta i et fagnettverk som vi nå skal videreutvikle. NITO har en bred kursportefølje og til sammen går om lag 50.000 medlemmer på et NITO-arrangement årlig. Stillingen er i første omgang et to års engasjement, men det er mulighet for at stillingen blir fast.

Vår nye prosjektleder får følgende arbeidsoppgaver:

  • Videreutvikle og bygge nye fagnettverk med gode faglige tilbud og koordinere disse med dagens kursportefølje
  • Være kontaktperson for medlemmer som ønsker å etablere fagnettverk
  • Bistå med organisering av møter for utvikling av faglige tilbud
  • Utvikling av nye faglige tilbud
  • Bidra i videreutvikling av digital plattform for fagnettveksmedlemmene
  • Markedsføring for å sikre synlighet, engasjement og medlemskap
  • Sikre koordinering og samarbeid mellom ekspertutvalg,  fagnettverk, andre avdelinger i sekretariatet og tillitsvalgte.

Vår nye kollega har relevant høyere utdanning, bakgrunn fra prosjektledelse og kurs- og kompetanseutvikling, samt digital erfaring og nysgjerrighet. Kjennskap til organisasjons- eller fagforeningslivet er en fordel.

Den nye prosjektlederen forventes å være en støttende og omgjengelig kollega og en aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. Du bør kunne jobbe selvstendig og målrettet, med en utpreget gjennomføringsevne. Stillingen rapporterer til seksjonssjefen for kompetansesenteret.

Vi kan tilby den rette personen et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø, fleksibilitet og en meningsfull jobb i en organisasjon i vekst. NITO er en stor organisasjon med gode utviklingsmuligheter. Betingelsene er gode og NITO som arbeidsplass kjennetegnes av høy trivsel og lite turnover, noe flere undersøkelser viser. NITO holder til i lyse, moderne lokaler på Aker Brygge.  Noe reising må påregnes.

For eventuelle spørsmål, kontakt Anne Marit Heber Nærby i Compass Human Resources på 924 49 114. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.