Prosjektledere

 • All
 • Norway/Oslo
 • Posted 5 months ago
 • Applications have closed

Website Baneservice

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det forventes en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover, og Baneservice ønsker å være en viktig aktør i denne satsingen. 

Baneservice er Norges største baneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Omsetningen for konsernet i 2017 var på NOK 743 mill. Baneservice har ca. 400 ansatte. Hovedkontoret ligger på Lysaker.

Vi styrker vår prosjektorganisasjon for å kunne håndtere flere store prosjekter

Prosjektledere

Store tverrfaglige prosjekter – EPC-kontrakter – Elektroprosjekter – Kontaktledning/Høyspent

Vi skal ansette flere dynamiske og utviklingsorienterte prosjektledere, som skal bidra til å videreutvikle Baneservice innen prosjektstyring, lederskap og banetekniske fag.  Du vil ha hovedansvar for gjennomføring av ett eller flere prosjekter innen spesifikke banetekniske fagfelt eller for tverrfaglige storprosjekter.  Stillingene rapporterer til prosjektdirektør.

Hovedoppgaver:

 • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet i henhold til Baneservice sin prosjektmetode og prosjektspesifikke mål.
 • Ansvar for risikoanalyser, forhandlinger, kontraktstyring, styringsdokumenter, prosjekt- økonomi, korrigerende tiltak, kundekontakt og rapportering.
 • Du vil ha personalansvar for medarbeidere i prosjektet og du har ansvaret for å påse at prosjektet har riktig bemanning, bruker riktig kompetanse, etablering av gode kommunikasjons- og samarbeidsforhold innen prosjektet.
 • Løpende overvåke og revidere arbeidsmetoder i prosjektet (sikre kontinuerlig forbedring).
 • Sørge for at mål og planer totalt og for den enkelte medarbeider er kjent, forstått og akseptert.

Kvalifikasjoner:

Vi søker erfarne prosjektledere med ledererfaring fra byggeprosjekter i tekniske bransjer. Du har ingeniørutdannelse på Master-/Bachelornivå og er selvstendig, drivende og resultatorientert.  Du har mest sannsynlig bakgrunn fra entreprenørvirksomhet innen bygg, anlegg, energi-/nettselskap, installatør eller olje/gass eventuelt byggeleder/ prosjektledererfaring fra byggherre eller konsulentselskap.

Vi søker ledertyper som er i stand til å avdekke avvik og til å gjennomføre riktige korrigerende tiltak for å nå resultater. Du er strukturert, motiverende, resultat og løsningsorientert og samarbeidsorientert og har god skriftlig og muntlig formuleringsevne, norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

 • Ansvarsfulle stillinger med gode muligheter til å skape synlige resultater på relativt kort tid.
 • Du vil få bidra til å skape mer jernbane for pengene, samt å drive Norge miljømessig fremover.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og konkurransedyktige betingelser.

Baneservice ønsker å øke andelen kvinner innen byggeledelse og oppfordrer kvinner til å søke stillingen. Vi er også opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, +47 906 88 270 eller Hanna Kaupang, +47 481 72 822.

Registrer din CV og søknad ved å trykke på søknadsknappen. Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet.