Prosjektplanlegger

Website Baneservice

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det forventes en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover, og Baneservice ønsker å være en viktig aktør i denne satsingen. 

Baneservice er Norges største baneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Omsetningen for konsernet i 2017 var på NOK 743 mill. Baneservice har ca. 400 ansatte. Hovedkontoret ligger på Lysaker.

PROSJEKTPLANLEGGER

 master/bachelor innen økonomi eller ingeniørfag

Som prosjektplanlegger vil du jobbe med prosjektplanlegging på tvers av våre 3 divisjoner. Du vil ha ansvar for fremdriftsplanlegging for totalen av prosjekter i alle prosjektfasene. Du vil rapportere til prosjektdirektør og jobbe tett med prosjektledere, prosjektingeniører og vårt ressurssenter.

Eksempler på arbeidsområder:

  • Etablering og oppfølging av fremdriftsplaner for tilbud og prosjekter.
  • Være ansvarlig for månedsrapportering på fremdrift i prosjektene, samt oppfølging av betalingsplan vs. faktisk fremdrift i prosjektene.
  • Videreutvikle systemer og rutiner for prosjektplanlegging, rapportering og prosjektoppfølging
  • Jobbe tett opp mot ressurssenteret vedrørende ressursplanlegging.

Kvalifikasjoner:

Vi søker kandidater med relevant utdannelse på master-/bachelornivå og gjerne 2-4 års erfaring fra prosjektbasert virksomhet. Det er en fordel med erfaring fra prosjektplanleggingsverktøy som MS-Project, Prima Vera eller Safran.

Relevant erfaring kan være prosjektplanlegging, prosjektcontrolling eller liknende fra olje & gass, bygg, anlegg, nettselskaper, energi/ kraft, telekom, byggherre eller konsulentselskaper.

Du er arbeidsom, lærevillig og strukturert.

Forståelse av, innsikt i og oppfølging av faktisk fremdrift i prosjektene vil stille krav til god og jevnlig kommunikasjon med prosjektlederne.

Vi tilbyr:

  • Gode opplærings-, utviklingsløp basert på coaching og mentoring.
  • Ansvarsfull stilling med gode muligheter til å skape synlige resultater på relativt kort tid.
  • Du vil få bidra til å skape mer jernbane for pengene, samt å drive Norge miljømessig fremover.
  • Fleksible arbeidstidsordninger og konkurransedyktige betingelser.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke. Vi jobber med å øke vår andel av kvinnelige ansatte.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, +47 906 88 270 eller Hanna Kaupang, +47 481 72 822.

Klikk på søknadsknappen for å registrere din CV og søke stillingen. Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet.