Prosjektsjef, byggherre

Prosjektsjef, byggherre

Mittegetlokale AS

MittEgetLokale AS eies av Bakkegruppen som ble etablert i 2003. Bakkegruppen har nå over 100 ansatte og selger årlig boliger for over en milliard kroner. Selskapet besitter en tomtebank med fremtidige boligprosjekter for 25 milliarder kroner og har en verdijustert egenkapital på to milliarder kroner. Konsernets største virksomhet er bolig- og prosjektutvikling innenfor leilighetsprosjekter, småhus feltutbygging og tomteutvikling.

MittEgetLokale AS har utviklet et konsept som gir muligheter for å eie ditt eget lagerlokale. Endringer i boform og bosettingsmønster medfører nye behov for lagring av eksempelvis båt, bobil og annet. Mange vil ha et eget hobbyverksted og småbedrifter ønsker lagerplass. Selskapets videre vekst skal baseres på utvikling og oppføring av små og mellomstore næringsbygg for små og mellomstore bedrifter, i kombinasjon av salg og utleie. Kort og godt «MittEgetLokale».

Selskapet er Norges største tilbyder av lagerseksjoner og har en rekke prosjekter i salg og under utbygging i hele Norge.

Vi styrker nå organisasjonen og oppretter en ny stilling som prosjektsjef.

MittEgetLokale AS har på under ett år solgt lagerseksjoner for over 500 millioner. Som prosjektsjef blir du en del av et ungt, nytenkende og innovativt miljø med ambisiøse mål, allerede høy resultatoppnåelse og en kultur for å lykkes sammen. Med Bakkegruppen i ryggen har vi også et stort, faglig nettverk innad i konsernet.

Vår nye prosjektsjef vil få ansvar for egne prosjekter fra akkvisisjon av ferdigregulerte tomter til ferdigstillelse av lagerlokaler. På sikt skal du være med å bygge et team med ytterligere prosjektledere som skal gjennomføre prosjekter med delte entrepriser. Vi fokuserer på krav til funksjonalitet og kvalitet i samsvar med vår produktbeskrivelse.

For å lykkes med prosjektene stilles det store krav til samarbeid og koordinering med eksterne og interne relasjoner.

Prosjektsjef må ha god økonomiforståelse og bred byggfaglig kunnskap for å sikre en vellykket prosjektgjennomføring.

Du er utdannet ingeniør innen byggfag, og du har erfaring fra prosjektledelse hos entreprenør og/eller byggherre. Det er viktig at du kan etablere gode og langsiktige relasjoner, samtidig som du er utadvendt, uredd og fleksibel. Du er kreativ, og du evner å sluttføre påbegynte oppgaver.

Du liker å arbeide i team, og du ser på samarbeid, både internt og eksternt, som viktig for at vi sammen skal kunne skape gode resultater.

Vi søker deg som ser muligheter og har kunnskap innen digitalt støttet prosjektledelse.

Vi kan tilby en viktig nyopprettet stilling i selskapet, gode muligheter til å påvirke egen arbeidsdag, korte beslutningsveier og en seriøs og langsiktig arbeidsgiver.

MittEgetLokale AS tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter i et selskap med store ambisjoner. Kontor i moderne lokaler på Skøyen i Oslo. Stillingen vil medføre noe reising ettersom selskapet allerede er i gang med prosjekter flere steder i Norge.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen.