Prosjektsjef i Baneteknikk

Prosjektsjef i Baneteknikk

Baneservice AS

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det er en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover, og Baneservice er en viktig aktør i denne satsingen.

Baneservice er Norges største baneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Omsetningen for konsernet i 2022 var på 2.022 MNOK. Baneservice har 670 ansatte. Hovedkontoret ligger på Skøyen.

Prosjektsjef i Baneteknikk

Har du erfaring som prosjektleder/prosjektsjef/prosjektdirektør for byggeprosjekter innen jernbaneteknikk? Da har du nå mulighet til å lede og utvikle dyktige og talentfulle prosjektledere og prosjektingeniører i divisjon Baneteknikk. Du få en sentral posisjon, mye ansvar og utfordrende arbeidsoppgaver, samt en mulighet til å være med å videreutvikle et spennende selskap i sterk vekst.

Prosjektsjefen har overordnet ansvar for prosjektoppfølging knyttet til tilbudsarbeid, planlegging og gjennomføring. Vi er svært opptatt av god planlegging, god samordning med byggherre, underentreprenører og andre samarbeidspartnere, samt tett oppfølging av fremdrift, økonomi og kontraktstyring. Du vil være med på å utvikle nye prosjektledere. Du må ha stor arbeidskapasitet og være tilgjengelig for prosjektene.

Arbeidssted vil være Porsgrunn. Noe reising må regnes med. Stillingen rapporterer til divisjonsdirektør.

Vi ser etter deg som har erfaring med og interesse for disse oppgavene:

 • Tilbudsarbeid, kontraktsarbeid, kostnadsoppfølging og risikovurdering
 • Pådriver på morgendagens beste praksis innenfor HMS, kvalitet og miljø
 • Sikre god utvikling og kvalitet i prosjektgjennomføringen
 • Oppfølging i tidligfase og byggefase ute på prosjekter som prosjekteier for våre prosjektledere og prosjektingeniører
 • Bistå i forhandlinger og ta ansvar for god relasjonsbygging mot byggherre og underentreprenører

Bakgrunn/kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på Bachelor/Masternivå
 • Gode lederegenskaper, strukturert, tillitvekkende, initiativrik og beslutningssterk
 • Evne og vilje til å motivere og utvikle medarbeiderne
 • Erfaring som prosjektleder og prosjekteier for jernbanetekniske anlegg
 • Du har entreprenørerfaring eller erfaring fra relevant byggherre
 • Solid kontraktserfaring, erfaring med forhandlinger og god forretningsforståelse
 • Sterk formidlingsevne både skriftlig og muntlig

Hvem ser vi etter

I vår jobb møter vi utfordringer som løses med kunnskap og erfaring, ingeniørferdigheter, innsikt, teknologi og en god dose Petter Smart-holdning. Vår oppgave er å vedlikeholde og utvikle struktur for en av de viktigste transportløsningene som gjør at Norge virker. Bra i dag, enda bedre i morgen. Du har derfor god evne for å se helhet og jobbe strategisk.

Du er analytisk og har god problemløsningsevne. Du har god evne til å forstå kompleksitet og se sammenhenger. Du tar initiativ, har god gjennomføringsevne og du er også resultatorientert. Du trives med å ta ansvar og jobbe gjennom dine medarbeidere.

Vi tilbyr

En ansettelse i Baneservice betyr at du identifiserer deg med våre verdier: Best sammen, ansvarlig og fremtidsrettet. Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen. For oss er også mangfold, bærekraft og miljø viktige brikker for å lykkes. Alle ansatte i Baneservice får mulighet til å utvide kompetanse og bygge karriere, og vi har gode arenaer for kompetanseheving. Du vil være en del av et tverrfaglig miljø som vektlegger høy kvalitet, sikkerhet, og kunnskapsdeling. Sist, men ikke minst, tilbyr vi gode betingelser i et stimulerende, inkluderende, jordnært og hyggelig arbeidsmiljø som er stolte av hva vi bidrar til samfunnet med. Se mer informasjon på: www.baneservice.no

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold på telefon 906 88 270 eller Camilla Sandberg tlf. 414 76 181. Klikk søkeknappen for å registrere din CV og søke stillingen.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Dersom du setter deg som Kun søker, vil du slettes fra vår database når prosjektet er avsluttet.