Prosjektsjef divisjon utbygging

Prosjektsjef Utbygging

Baneservice AS

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det er en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover, og Baneservice er en viktig aktør i denne satsingen.

Baneservice er Norges største baneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Omsetningen for konsernet i 2022 var på 2. MRD NOK. Baneservice har 670 ansatte. Hovedkontoret ligger på Skøyen.

Divisjon Utbygging har ansvar for prosjektstyring av de store, tverrfaglige prosjektene i Baneservice.

Til nyopprettet stilling søker vi:

PROSJEKTSJEF DIVISJON UTBYGGING

Porteføljestyring – Prosjekteier – Ledelse

Har du erfaring som prosjektleder/prosjektsjef/prosjektdirektør for store byggeprosjekter innen bane, bygg, anlegg eller energi, olje & gass? Da har du nå muligheten til å lede en portefølje av våre store byggeprosjekter, samt lede og utvikle dyktige og talentfulle prosjektledere og prosjektingeniører i divisjon Utbygging. Du få en sentral posisjon, mye ansvar og utfordrende arbeidsoppgaver, samt en mulighet til å være med å videreutvikle et spennende selskap i sterk vekst. Stillingen rapporterer til divisjonsdirektør og vil ha tilhold på vårt hovedkontor på Skøyen, samt på våre prosjektkontorer.

Som prosjektsjef vil du ha ansvar for store prosjekter. Prosjektorganisasjonene til hvert prosjekt er store og tverrfaglige. Prosjektsjefen har overordnet ansvar for prosjektoppfølging knyttet til tilbudsarbeid, planlegging og gjennomføring. Vi er svært opptatt av god planlegging, god samordning med byggherre, underentreprenører og andre samarbeidspartnere, samt tett oppfølging av fremdrift, økonomi og kontraktstyring.

Prosjektsjefen skal bidra til å utvikle prosjektorganisasjonene i Baneservice. Dette forankres i strategi, mål og handlingsplaner i Baneservice, og vil bidra til å øke vår konkurransekraft.

Vi ser etter deg som har erfaring med og interesse for disse oppgavene:

 • Tilbudsarbeid, kontraktsarbeid, kostnadsoppfølging og risikovurdering
 • Sikre god utvikling og kvalitet i prosjektgjennomføringen
 • Oppfølging i tidligfase og byggefase ute på prosjekter som prosjekteier for våre prosjektledere og prosjektingeniører
 • Bistå i forhandlinger og ta ansvar for god relasjonsbygging mot byggherre og underentreprenører

Bakgrunn/kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på Bachelor/Masternivå
 • Erfaring som prosjektleder og prosjekteier for store, kompliserte byggeprosjekter fra en eller flere prosjektbransjer
 • Du har entreprenørerfaring eller erfaring fra relevant byggherre
 • Kontraktserfaring, erfaring med forhandlinger og god forretningsforståelse
 • Evne og vilje til å motivere og utvikle medarbeiderne
 • Sterk formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Gode lederegenskaper, strukturert, tillitvekkende, initiativrik og beslutningssterk

Vi tilbyr 
En ansettelse i Baneservice betyr at du identifiserer deg med våre verdier: Best sammen, ansvarlig og fremtidsrettet. Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen. For oss er også mangfold, bærekraft og miljø, viktige brikker for å lykkes.

Alle ansatte i Baneservice får mulighet til å utvide kompetanse og bygge karriere, og vi har gode arenaer for kompetanseheving. Du vil være en del av et tverrfaglig miljø som vektlegger høy kvalitet, sikkerhet, og kunnskapsdeling. Sist, men ikke minst, tilbyr vi gode betingelser i et stimulerende, inkluderende, jordnært og hyggelig arbeidsmiljø, som er stolte av hva vi bidrar til samfunnet.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold på telefon 906 88 270 eller Camilla Sandberg tlf. 414 76 181. Klikk søkeknappen for å registrere din CV og søke stillingen.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Dersom du setter deg som Kun søker, vil du slettes fra vår database når prosjektet er avsluttet.