Prosjektsjef Utvikling

 • All
 • Norway/Oslo
 • Posted 10 months ago
 • Applications have closed

Bakke Leiligheter AS

BAKKE LEILIGHETER AS

PROSJEKTSJEF UTVIKLING

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Bakke Leiligheter AS er et datterselskap av Bakkegruppen AS og utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter. Selskapet har tidligere vært organisert som en tradisjonell boligutvikler, men er nå i ferd med å etablere egenproduksjon med bygging i egen regi som en del av videre satsing.

Bakke Leiligheter har en tomtebank bestående av over 4 100 byggeretter. Selskapet har over 600 leiligheter i produksjon og planlegger overlevering av ca. 400 boliger i løpet av året. Selskapets utviklingsprosjekter har en samlet utviklingsverdi (ordrereserve) på 20 milliarder kroner. Vi skal nå styrke vår kompetanse og kapasitet ved å opprette en ny stilling som prosjektsjef for leilighetsprosjekter i tidligfase. Stillingen får kontorplass i attraktive lokaler på Skøyen i Oslo.

Se  www.bakke-as.no

PROSJEKTSJEF UTVIKLING

Kommersiell boligutvikler med solid erfaring fra tidligfase

Du får det totale resultatansvaret for økonomi og fremdrift for egne prosjekter i konseptutviklingsfasen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet med å utvikle overordnet konsept- og byggeprogram for egne boligprosjekter
 • Planlegge, etablere og lede en prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser
 • Sikre god økonomi, kvalitet og fremdrift i konseptutviklingsfasen
 • Kontrahere rådgivere og lede arbeidet med planprosesser og myndighetskontakt
 • Utvikle kostnadseffektive prosjekter med utstrakt bruk av standardiserte komponenter og bidra til kontinuerlig forbedring av prosesser
 • Jobbe målrettet for høy kundetilfredshet (KTI), ha tydelig målgruppefokus og bidra til økt digitalisering av prosesser og prosjekter
 • Utarbeide prognoser, gjennomføre kostnadsoppfølging og rapportere status og restrisiko i prosjektene
 • Utvikle gode relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner og kunnskap:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Solid erfaring med eiendomsutvikling i tidligfase fra byggherre/boligutvikler/rådgiver
 • God kunnskap om regulerings- og planprosesser samt erfaring med myndighetskontakt
 • Meget gode kunnskaper innen kalkyle, prosjektøkonomi, planlegging og målstyring
 • Kunnskap om lover, forskrifter og myndighetskrav
 • Meget gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

Du har et stort engasjement for utvikling og gjennomføring av komplekse boligprosjekter. Du har gode lederegenskaper og er strategisk, kommersiell, initiativrik og strukturert.

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som Prosjektsjef Utvikling.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via «søk her».