Prosjektsjef utvikling

Prosjektsjef utvikling

Bakke Leiligheter AS

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Konsernet hadde en samlet verdijustert egenkapital på 1,9 MRD ved utgangen av 2020. Bakke Leiligheter AS er et datterselskap av Bakkegruppen AS og utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter. Selskapet var tidligere organisert som en tradisjonell boligutvikler, men har nå etablert egenproduksjon med bygging i egen regi som en del av videre satsing.

Bakke Leiligheter har en tomtebank bestående av over 4300 byggeretter. Selskapet har en målsetting om å ha 350 boliger til enhver tid i produksjon og overlevere 250 enheter årlig til våre boligkunder. Selskapets utviklingsprosjekter har en samlet utviklingsverdi (ordrereserve) på 20 MRD. Vi skal nå styrke vår kompetanse og kapasitet ved å opprette en ny stilling som prosjektsjef for leilighetsprosjekter i tidligfase. Stillingen får kontorplass i attraktive lokaler på Skøyen i Oslo.


Du får ansvar for fremdrift, offentlige prosesser og økonomi i egne prosjekter, fra akkvisisjon til rammesøknad.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Planlegge og lede gjennomføringen av reguleringsprosesser for egne prosjekter
  • Lede og initiere parallelloppdrag
  • Planlegge, etablere og lede en prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser
  • Sikre god økonomi, kvalitet og fremdrift i utviklingsfasen
  • Utvikle gode relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner og kunnskap:

  • Høyere relevant utdannelse
  • Erfaring med reguleringsprosesser som prosjektleder i arkitektfirma, konsulentselskap eller fra offentlig sektor
  • God kunnskap om regulerings- og planprosesser samt erfaring med myndighetskontakt
  • Kunnskap om lover, forskrifter og myndighetskrav
  • Meget gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

Du har et stort engasjement for utvikling og gjennomføring av komplekse prosjekter med hovedvekt på bolig. Du har gode lederegenskaper og er strategisk, kommersiell, initiativrik og strukturert.

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, prosjektsjef utvikling rapporterer til Utviklingssjef i selskapet.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen