Prosjektsjef

Prosjektsjef

NOVA Spektrum

Stiftelsen Norges Varemesse er en næringsdrivende stiftelse med røtter tilbake til 1920 og er eier av NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse) i Lillestrøm og Oslo Spektrum i Oslo. Begge arenaene er blant landets største og er ledende møteplasser for messer, utstillinger, kongresser, konserter, sport- og kulturarrangementer samt events- og bedriftsarrangementer. Stiftelsen har som formål å være til for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv og visjonen er å tilrettelegge møteplasser for økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. Som en aktiv samfunnsaktør bidrar stiftelsens aktivitet til en ringvirkningseffekt på ca 2.800 arbeidsplasser og en verdiskapning estimert til 2,4 mrd hvert år.

NOVA Spektrum er sertifisert Miljøfyrtårn for å dokumentere vår miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

I Spektrumkvarteret har vi ambisjoner om å bygge ut ca 40.000 kvm med kontorer, et levende bygulv og en ny internasjonal konsert- og kongressarena i tilknytning til Oslo Spektrum. Eiendomsutvikling vil være et sentralt forretningsområde for stiftelsens videre utvikling i årene fremover. Vi samarbeider tett med Aspelin Ramm som har ansvar for kontordelen av prosjektet.

Vi oppretter en ny stilling, vil du være med å lede et av Oslos mest spektakulære eiendomsprosjekter de neste årene?

Se: www.spektrumkvarteret.no og www.lillestromnxt.no

Gjennom prosjektet «Spektrumkvarteret» skal Oslo Spektrum bygges ut for å skape enda flere av de rå opplevelsene alle snakker om. Enten det er en etterlengtet konsert med din favorittartist, en spennende konferanse, et inspirerende sted å jobbe, en matbit med venner, eller bare å sitte på trappen på Sonja Henies plass og kjenne på et snev av storbylivet.

Sammen med vår utviklingsdirektør og ansvarlige for forretningsutvikling skal du gjennomføre et meget komplekst, unikt og spennende prosjekt sentralt i Oslo.

Viktige arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse i samsvar med prosjektets mål og stiftelsens formål
 • Bygge en prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser
 • Ivareta byggherrerollen og sørge for fremdrift i planlegging og gjennomføring av utbyggingsplaner, prosjektering og bygging
 • Følge opp økonomi og kvalitet i samsvar med budsjett og krav til funksjonalitet og bærekraft
 • Utarbeide kalkyler, beslutningsunderlag og rapporter til styringsgruppen
 • Påse at prosjektet gjennomføres i samsvar med reguleringsplan og gjeldende lover og forskrifter.

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet sivilingeniør eller ingeniør innen byggfag, eller du har annen relevant utdannelse
 • Solid erfaring fra ledelse av komplekse byggeprosjekter hos entreprenør, byggherre eller konsulentselskap
 • God økonomiforståelse og erfaring med kontraktsforhandlinger
 • Meget gode kommunikasjonsevner på norsk, muntlig og skriftlig
 • Strukturert, målorientert og høy gjennomføringsevne
 • Utadvendt, uredd og fleksibel relasjonsbygger

Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø, og vi forventer at alle bidrar til dette i en ellers hektisk arbeidsdag. Du liker å arbeide i team, og du ser på samarbeid, både internt og eksternt, som viktig for at vi sammen skal kunne skape gode resultater. Vi kan tilby en meget sentral rolle i store og komplekse prosjekter, korte beslutningsveier og en seriøs og langsiktig arbeidsgiver.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Johnny Aastad i Compass Human Resources AS på telefon 909 80 198 eller Martine B. Haugen på 413 39 270. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.