Rådgiver brannteknikk

  • All
  • Norway
  • Posted 1 year ago
  • Applications have closed

Fokus Rådgivning

Fokus rådgivning AS

Fokus Rådgivning AS er en kompetansebedrift som bistår både byggherrer og entreprenører i alle faser av byggeprosjektet. Pr. november 2019 er vi 23 svært dedikerte ansatte, vår omsetning i 2018 var på 35 mill og vi har kontor i Sandvika.

Virksomheten er fordelt på en prosjektavdeling og en brannavdeling, og vi har nå behov for å styrke oss med flere medarbeidere.

Våre oppdrag er for en stor del for faste, store kunder som har mange spennende prosjekter, og oppdragsmengden er økende. Vår visjon er ikke å være størst, men vi forsøker hver dag å yte maksimalt og være best på de tjenestene vi tilbyr.

Om du vil vite mer om oss så besøk vår hjemmeside på www.fokusraad.no.

Regulering – Prosjektering -Gjennomføring og drift

Fokus Rådgivning AS bistår mange faste samarbeidspartnere med brannteknisk rådgivning innen alle faser av et byggeprosjekt. Vi vektlegger høy faglig kompetanse, tverrfaglig samarbeid og fokus på prosjektets/byggets totaløkonomi.

Våre samarbeidspartnere utvikler, oppfører og rehabiliterer næringsbygg, formålsbygg (helse, undervisning) og boligbygg. Brannrådgiver deltar ofte tidlig i et utviklingsprosjekt og gir overordnede branntekniske føringer, i samarbeid med oppdragsgivere, arkitekter og andre rådgivere/konsulenter. I gjennomføringsfasen utarbeides brannkonsept, og vi bidrar med innspill til detaljprosjektering og utførelse.

Vi har to DAK-operatører som utfører alt tegnearbeide, slik at våre brannrådgivere fullt og helt kan konsentrere seg om den faglige delen.

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

 

Noen aktuelle arbeidsoppgaver for den vi søker vil være:

  • Brannteknisk prosjektering og rådgiving
  • Oppdragsledelse
  • Utarbeide brannkonsepter
  • Utarbeide risikoanalyser innen brann og sikkerhet
  • Tilstandsvurdering i DD-prosesser eller for oppgradering
  • Utarbeide funksjonsbeskrivelser og gjennomføre beregninger og utredninger for røykventilasjonsanlegg, slokkesystemer og alarmorganisering

Vi søker deg med en Master eller Bachelor innen relevant fagområde og har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk. Du har minimum 4-5 års erfaring, du er opptatt av å være i forkant innen fagfeltet brannteknikk. Du vil gjerne ha en selvstendig og sentral rolle hos din arbeidsgiver og i prosjekter ute hos kunden. Du må også være opptatt av teamarbeid.

Vi i Fokus Rådgivning AS mener at vi kan tilby våre medarbeidere dette, da vårt fokus er på høy, faglig kvalitet og integritet, fremfor volum.