Säkerhetschef

Säkerhetschef

Norrköpings kommun

Norrköping är en expansiv kunskapsdrivande plats med många spännande bolag och forsknings- och universitetsutbildningar i världsklass. Här finns ett av Nordens bästa logistiklägen och tillsammans med Linköping arbetar vi aktivt för att stärka vår position ytterligare samt attrahera fler människor och företag. Norrköping erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer i samklang med en storslagen och varierad natur. Mitt i centrum finns ett vibrerande studentliv och ett rikt kulturliv. Sammantaget erbjuder vi människor en utvecklande, hållbar och inspirerande livsmiljö. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är en viktig del av detta och är med och skapar en god välfärd. Om du tror på att dela med dig av din kunskap och ditt engagemang, då tror vi på dig. Om du vill jobba med att få andra att växa och känna sig trygga, då vill vi jobba med dig. Här skapar vi en arbetsplats, en stad och ett samhälle som håller hela vägen. För dig och oss alla i Norrköpings kommun. Läs mer om oss på www.norrkoping.se

 

 

Norrköpings kommun söker säkerhetschef

Ett attraktivt uppdrag för dig som vill arbeta i en av Sveriges största och mest spännande kommuner!

Norrköpings kommun söker en erfaren chef och ledare som vill fortsätta utvecklingen av och arbeta med att implementera kommunen säkerhetsstrategi. Som säkerhetschef leder du säkerhetsavdelningen med ca 10 medarbetare, och ansvarar för säkerhetsfrågor inom kommunen samt ser till att säkerhetsarbetet håller högsta möjliga nivå. Din närmsta chef är kommundirektören, och du ingår i ledningsgrupp för kommunstyrelsens kontor där du har 8 kompetenta och engagerade kollegor.

Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:

  • Utveckling och implementering av kommunens säkerhetsstrategi
  • Kommunens systematiska säkerhetsarbete
  • Kommunens krisberedskap och civila försvar
  • Kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
  • Planering och genomförande av säkerhetsövningar
  • Utveckling av säkerhetsrutiner och riktlinjer
  • Riskanalyser och bedömningar av säkerhetsrisker inom kommunen
  • Utbildning och informationsspridning om säkerhetsfrågor inom kommunen

Vem är du?

För att vara framgångsrik i rollen som säkerhetschef krävs gedigen erfarenhet av strategiskt, verksamhetsövergripande arbete med fokus på samhällsnytta. Du arbetar också nära din egen organisation och kan vara på operativ nivå vid behov.

Du bör ha flerårig vana att driva processer på komplex nivå med anknytning till offentlig organisation och politik.

För att ha rätt förutsättningar för rollen söker vi dig med en akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant i kombination med arbetslivserfarenhet inom säkerhet- och säkerhetsskyddområdet.

Du har ett stort intresse för det kommunala uppdraget och vana av att leda utvecklings-och effektiviseringsarbete inom säkerhetsområdet. Du har erfarenhet av att utveckla och implementera säkerhetsstrategier och riktlinjer samt goda kunskaper om lagar och förordningar inom säkerhetsområdet.

Du är en god kommunikatör som skapar förtroende och goda samarbeten såväl internt som externt.

Som person är du målmedveten med en stark drivkraft att genomföra beslutade aktiviteter. Du har god förmåga att bygga relationer med media och hantera medial exponering.

Vid svåra beslut kommer din förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar väl till pass. Genom tillit och förtroende leder du verksamheten mot tydliga gemensamma mål som leder till engagemang och ökad delaktighet.

Du samarbetar och arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

 

Mer information och ansökan

Vi samarbetar med Compass Human Resources Group i den här rekryteringen och vill du inleda en dialog, ställa frågor och kanske anmäla intresse för den här tjänsten så tar du kontakt med Bo Bengtsson, Senior konsult 070-971 35 50 eller bo.bengtsson@compass.se

Välkommen med din ansökan, dock senast den 28 mars.

Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning. Tjänsten ställer krav på svenskt medborgarskap.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.