Seksjonssjef NITO kompetansesenter

Seksjonssjef NITO kompetansesenter

Nito - Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon

Personalutvikling – nytenkning – kurs og fagnettverk

NITOs medlemmer skal være attraktive i arbeidslivet. Kompetansesenteret spiller en viktig rolle for å nå dette målet.

Kompetansesenteret har mange ulike aktiviteter og jobber med alt fra kommersiell kursvirksomhet, fagnettverk for medlemmer, medlemsarrangementer og ulike karrieretjenester, til å støtte interne seksjoner med administrative kursoppgaver. NITO har en stor og bred kursportefølje og til sammen går om lag 50.000 medlemmer på et NITO-arrangement årlig.

Kompetansesenteret trenger nå en engasjerende og inkluderende leder med både forretningssans og organisasjonsforståelse.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Personalansvar for seksjonens 12 medarbeidere
  • Budsjett- og resultatansvar
  • Kurs- og fagnettverksutvikling
  • Ansvar for kursadministrasjon
  • Markedsføringsaktiviteter
  • Prosjektledelse

Seksjonssjefen er også seksjonenes ansikt utad og representer NITO i ulike interne og eksterne prosjekter. Seksjonssjefen rapporterer til Fag- og markedsdirektør, og inngår i ledergruppen i Fag- og markedsavdelingen.

Vi ser etter deg som trives som nytenkende leder og motiveres av å oppnå gode resultater gjennom å gjøre dine medarbeidere gode. Du har relevant høyere utdanning og personalledererfaring.

Du bør ha noen års erfaring fra arbeid med utvikling, markedsføring og gjennomføring av kurs, konferanser eller annen relevant erfaring med kompetanseutvikling, nettverksbygging, salg og markedsføring. Kjennskap til fagforeningslivet er en fordel.

Du bør være nysgjerrig på digitalisering og teknologiske nyvinninger og du bør kjenne til kursmarkedet og nye trender. Solid og engasjerende formidlingsevne er også viktige egenskaper i denne rollen.

Vi kan tilby den rette personen et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø, fleksibilitet og en meningsfull jobb i en organisasjon i vekst. NITO er en stor organisasjon med gode utviklingsmuligheter. Betingelsene er gode og NITO som arbeidsplass kjennetegnes av høy trivsel og lite turnover, noe flere undersøkelser viser. NITO holder til i lyse, moderne lokaler på Aker Brygge. Noe reising må påregnes.

For eventuelle spørsmål, kontakt Anne Marit Heber Nærby i Compass Human Resources på 924 49 114. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.