Senior Compliance Officer

Senior Compliance Officer

AP Pension

Motiveres du af en arbejdsdag fyldt med spændende opgaver, og har du styr på, hvad det vil sige at arbejde med compliance i en finansiel virksomhed? Så har du muligheden for at blive vores nye kollega i Compliance.

Har du også erfaring inden for finansiel lovgivning, og brænder du for compliancearbejdet og for at gøre en forskel i de sammenhænge, hvor du agerer, er du måske den Senior Compliance Officer vi søger.

Vi har brug for dig, der har lyst til at tage aktiv del i at udvikle Compliancefunktionen i AP Pension sammen med vores Afdelingschef. Du vil dermed få fokus på både det drifts- og udviklingsmæssige perspektiv, herunder også at udvikle risikokulturen løbende.

AP Pension har en bred vifte af opgaver, som alle relaterer sig til compliance og de krav, som følger af Solvens II-reglerne. Complianceafdelingen er en del af Governance-området, hvor alle nøglepersoner i 2. forsvarslinje er placeret.

De primære arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

 • Sparring med forretningen og direktion i relation til identificering og vurdering af compliancerisici
 • Udførelse af kontrolundersøgelser i forretningen; det kan være i relation til f.eks. hvidvask, governance og god skik
 • Dialog med forretningen om resultaterne af kontrolundersøgelserne og den efterfølgende opfølgning
 • Lovovervågning; overblik over ny og ændret lovgivning inden for det finansielle område
 • Overvåge og kontrollere at ledelsessystemet bliver fulgt og er forankret i forretningen
 • Udarbejde kvartalsrapportering til direktion og bestyrelse vedrørende bl.a. lovgivningsmæssige risici og efterlevelse
 • Orientering om og vurdering af ny lovgivning
 • Intern undervisning
 • Udarbejdelse af årsplan
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af politikker, forretningsgange mv. inden for complianceområdet
 • Deltagelse i diverse interne udvalg og komitéer
 • Bidrage til fortsat udvikling af god governance og en sund risikokultur

Du bliver en del af en ambitiøs afdeling, hvor fokus er på fortsat at udvikle compliance i AP Pension og sikre god governance. Der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdsopgaverne samt udførelsen af disse. Det kræves derfor også, at du kan arbejde selvstændigt, og at du som person er handlings-og løsningsorienteret.

 Din profil

 • Du er cand.jur., cand.merc.jur. eller har anden relevant uddannelse
 • Du har minimum 5 års erfaring med compliancearbejde fra den finansielle sektor, og gerne forsikrings- og pensionsbranchen
 • Du er initiativrig og har lyst til at bidrage til udvikling af complianceområdet
 • Du er ansvarsbevidst med gode samarbejdsevner og godt humør
 • Du er god til at formulere dig i skrift og tale og grundig i dit arbejde

Du får

 • Gode personlige udviklingsmuligheder med masser af faglige udfordringer
 • Vide rammer til at præge din egen arbejdsdag og til at sætte dit præg på en afdeling i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel og arbejdsglæde og en uformel omgangstone
 • Mulighed for faglig videreudvikling
 • Gode ansættelsesvilkår, såsom pensionsordning, behandlingsforsikring og tandforsikring
 • Centralt beliggende arbejdsplads – vi er beliggende på Amerika Plads tæt på Nordhavn St.

 Hvordan kommer du i spil?

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Anita Blinkenborg på +45 70 20 12 75. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Om AP Pension

AP Pension har firmapension som kerneforretning. AP Pension er et uafhængigt og kundeejet pensionsselskab, der har rødder tilbage til andelsbevægelsen i begyndelsen af forrige århundrede. AP Pension lægger vægt på at se fremad, afprøve nye grænser, og vi vil være blandt de bedste i branchen. Gennem en målrettet investeringsstrategi har vi opnået en økonomisk styrke, som er væsentligt bedre end konkurrenternes. AP Pension har som mål at have den bedste produktsammensætning og den bedste service i forhold til omkostningerne.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: København Ø
Reference: 2104.359
Virksomhed: AP Pension