Senior Financial Controller

Modino

Modino er en ledende og uavhengig leverandør av verdiskapende distribusjon, logistikk og tjenester, godt posisjonert i markedet. Selskapet ble etablert høsten 2021 da norske investorer kjøpte den nordiske delen av det amerikanske selskapet Brightstar. Modino AS er eid av Otto Olsen Holding AS og selskapets ledelse.

Våre kunder inkluderer telekomoperatører og forhandlere som selger til både bedrifts- og sluttbrukermarkedet. Vi er en trygg, solid og stabil partner med omfattende kunnskap om mobiler og tilbehør, logistikk og distribusjon, samt mobilens livsløp. Modino er forpliktet til å bidra til det grønne skiftet og jobber hver dag for en mer sirkulær økonomi.

Modino er en trygg arbeidsplass hvor vi hjelper hverandre og jobber som ett team. Vi er en Ja-bedrift, bestående av Ja-mennesker, og vi glemmer aldri at det skal være gøy på jobb. Vi er smidige og kjappe, og vi holder det vi lover. Vi er der når du trenger oss – og vi stiller alltid opp.


Du har nå mulighet til å få en nøkkelrolle
 i et selskap i den sirkulære økonomien. Vi søker en engasjert og nysgjerrig Financial Controller til vårt økonomiteam. Ønsker du en selvstendig rolle med varierte arbeidsoppgaver innenfor finansiell rapportering, cash management, controlling og finansiell analyse er dette en spennende mulighet for rett kandidat. Modino søker kandidater med noe erfaring fra regnskap i konsern, gjerne internasjonalt. Du vil inngå i økonomiavdelingen og rapportere til CFO.

Ansvar og oppgaver:

  • Finansiell rapportering, månedsavslutning og årsregnskap
  • Faglig ansvar for skatt, mva og finansregnskap
  • Konsolidering av finansregnskap inkludert oppfølging av intercompany
  • Bistå CFO i arbeidet med å sikre at selskapet når finansielle målsettinger
  • Cost controlling inkludert budsjett og forecast
  • Fullt ansvar for rapportering av den danske virksomheten
  • Bidra til løpende forbedringer og effektivisering av rutiner og prosesser
  • Noe regnskapsarbeid må kunne regnes med, herunder kontoavstemminger, fakturering og underlag til bokføringer
  • Bistå med ad-hoc rapportering og analyse etter organisasjonens behov

Arbeidshverdagen vil bli variert da det kan komme opp større og mindre oppgaver/prosjekter som må håndteres fortløpende. Det vil dermed være en fordel å trives med mange baller i luften og ha evne til å snu seg raskt om.

For å trives hos oss bør du være glad i å se muligheter til å forbedre og videreutvikle prosesser og rapporter ved hjelp av moderne IT-verktøy. Det forventes at du vil være en positiv bidragsyter og en som utfordrer etablerte rutiner i et aktivt og fremoverlent miljø. Erfaring med SAP vil være et pluss, men ikke et krav.

Aktuelle kandidater har trolig høyere økonomisk utdannelse på masternivå, og relevant arbeidserfaring fra større selskap eller revisjon. Relevant kompetanse kan kompensere for formell utdanning. Stillingen er nyopprettet og ansvar og oppgaver kan tilpasses kandidatens profil samt ønsker om utvikling.

Vi tilbyr en synlig, utfordrende og variert rolle i et markedsledende selskap, med gode muligheter til å påvirke. Selskapet har god økonomi og stort mulighetsrom i flere nordiske land. Utover dette kan Modino by på: konkurransedyktige betingelser, gode forsikringer og pensjon, gratis parkering, lademulighet, kantineordning, sosiale samlinger i regi av sosialkomiteen samt nye moderne lokaler på Berger, Skedsmokorset.

Henvendelser til Compass behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Søknader behandles fortløpende

For mer informasjon om rollen, ta kontakt med Bjørn Erik Graff hos vår rekrutteringspartner Compass Human Resources på tlf. +47 970 55 587 for en uforpliktende samtale.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonene.

Bjørn Erik Graff  →

Managing Partner
beg@compass.no