Senior konsulent/Prosjektleder

 • All
 • Norway/Oslo
 • Posted 1 year ago
 • Applications have closed

Concreto

Concreto er et selskap som yter prosjektrelaterte konsulenttjenester, analyse og rådgivning. Vi utfører både utredning, beskrivelse, kvalitetssikring og opplæring innenfor våre virksomhetsområder.

Vi har rammeavtaler på kvalitetssikring av offentlige investeringsprosjekter med Finansdepartementet, Oslo kommune og Fredrikstad kommune. Utover dette yter vi mye bistand til utvikling av hovedstaden gjennom oppdrag for Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Kultur- og Idrettsbygg KF. Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen er også store oppdragsgivere som har bidratt til selskapets utvikling.

Concreto bidrar til måloppnåelse for prosjekteiere gjennom å tilby tjenester basert på personlig kapasitet og kompetanse. Vår innsikt, analysekapasitet, grundighet og tilstedeværelse tilbys prosjekteiere som bidrag til sikker gjennomføring og økt verdiskapning i deres prosjekter.

Senior konsulent/Prosjektleder innen prosjektrådgivning

Concreto har ambisjoner om vekst, og utvikling av både selskapet og selskapets ansatte. Vi søker derfor nye medarbeidere.

Senior konsulent/Prosjektleder

Inngå i eller lede prosjektteam i utarbeidelse og kvalitetssikring av:

 • Konseptvalgutredninger
 • Prosjekters styringsgrunnlag
 • Kostnadsvurderinger og usikkerhetsanalyser
 • Samfunnsøkonomiske analyser

Inngå i eller lede prosjektteam som gir prosjekteiere bistand vedrørende:

 • Prosess- og prosjektledelse
 • Offentlige anskaffelser
 • Behov- og tiltaksvurderinger
 • Årsaksanalyser og prosjektevalueringer

Kvalifikasjoner

Den rette kandidaten har utdannelse på masternivå, primært økonomiske eller teknologiske hovedfag.
Søkere må ha minimum 5 års erfaring fra prosjektarbeid. Vi stiller som minimumskrav at dette skal omfatte roller i operativ prosjektledelse hos entreprenør, byggherre eller konsulentselskap.
Oppdragsgivers grunnlagsdokumentasjon og våre rapporter er hovedsakelig skrevet på norsk. Gode norskkunnskaper er derfor et krav.

Egenskaper

Vi søker medarbeidere som tiltrekkes av våre kjerneverdier:

 • Analyse gjennom tilstedeværelse og innlevelse
 • Grundighet og hardt arbeid
 • Kreativitet og innovasjon
 • Struktur og disiplin i forhold til mål og krav
 • Gode relasjoner og god kommunikasjon
 • Godt humør!

Det tilbys:

 • Interessante og ansvarsfulle oppgaver
 • Faglig utvikling i et tverrfaglig miljø, med ledelse og veiledning fra erfarne partnere
 • Godt arbeidsmiljø – med vekt på sosiale faktorer
 • Sentralt beliggende kontor i Vika i Oslo Sentrum
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidstid- og sted
 • Konkurransedyktige betingelser

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Jonny Arnesen på telefon 92 49 69 92.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Klikk «SØK HER» for å registrere din CV og søke stillingen eller send din CV direkte til Jonny Arnesen på e-post: jar@compass.no