Senior Manager – IT-program/prosjektledelse

Senior Manager - IT-program/prosjektledelse

KPMG AS

KPMG er et av verdens største revisjons- og rådgivningsselskaper med virksomhet innen revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. Selskapet har over 162 000 ansatte i mer enn 150 land. I Norge har KPMG rundt 1 500 medarbeidere fordelt på 25 kontorer over hele landet. KPMG er mest kjent som revisorer, forretningskonsulenter og advokater, men de er også mye mer. De vet hva virksomheter har på toppen av sin agenda, derfor har de bygget ledende fagmiljøer innen områdene som blir viktigst i framtiden: cybersikkerhet, bærekraft, kompetanse og teknologi. Fordi deres råd skal lønne seg, og de skal være tilpasset morgendagen, både for kundene deres og for samfunnet.

KPMGs over 600 rådgivere bistår virksomheter med å ta smartere beslutninger, samt å effektivisere og ta i bruk teknologi. Vi satser stort på teknologiledelse og vil ha med deg på laget!
I avdelingen for CIO Advisory ser vi etter en erfaren IT-prosjektleder fra store komplekse IT-prosjekter- og programmer for kunder i offentlig og/eller privat sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver

• Arbeide som programleder hos kunder, der du styrer prosjekter og sikrer at ønskede gevinster kan oppnås gjennom fortløpende leveranser gjennom god programstyring og interessenthåndtering
• Arbeide som prosjektleder hos kunder, der du styrer risiko, sikrer fremdrift, styrer ressurser og budsjetter, og sikrer at prosjektet leveres til avtalt tid og kvalitet
• Arbeide som transformasjonsleder for program/prosjekt i regi av KPMG for å levere tverrfaglige leveranser til kunder som er i en omstilling
• Lede og motivere eget team og oppdragsgivers ressurser, kommunisere og rapportere til kunde i prosjektet
• Arbeide med mersalg i prosjektgjennomføringen, gjennom å synliggjøre muligheter og konsekvenser for oppdragsgiver
• Kartlegge behovet i markedet hos eksisterende og nye kunder, bygge relasjoner til nøkkelpersoner og posisjonere KPMG som leverandør av konsulenttjenester.
• Bidra til å utvikle fagmiljøet ved avdelingen innen program- og prosjektledelse og aktivt bidra til erfaringsutveksling

Videre ser vi etter deg med

• Solid relevant arbeidserfaring innen teknologiledelse
• Erfaring med teknologiutvikling, prosessarbeid og organisasjonsutvikling i prosjekt, på kundesiden
• Erfaring fra ledelse av komplekse IT-programmer/prosjekter med anskaffelser, gevinstrealisering, tverrsektorielt samarbeid og kontraktsarbeid
• Gjerne bransjeerfaring fra offentlig etat, direktorat eller komplekse virksomheter innen privat sektor, som finans, retail eller industri.
• Erfaring fra omstilling- og organiseringsarbeid
• Erfaring med salg og å bygge kunderelasjoner
• Gjerne erfaring med smidige utviklingsprosjekter
• Gjerne erfaring med interessentoppfølging på toppledernivå

KPMGs prosjektledere vet hva som må til for å bygge et godt team og å utvikle den enkelte. De skaper god styring og fremdrift i prosjektene og setter seg inn i kundens reelle behov. I tillegg har de god forretningsforståelse og kommuniserer like godt med teknologer som med ikke-teknologer, og ivaretar interessenter på alle nivå i organisasjoner. Prosjektlederne bryter ned komplekse problemstillinger og etablerer og oversetter strategiske målsettinger i konkrete initiativer og aktiviteter.

Vi jobber med en rekke ulike prosjekter som varierer i størrelse og omfang. Mange av konsulentene går inn som rendyrkede prosjekt- og programledere og andre går inn i prosjekt- og prosesslederroller som kombinerer ledelse og fag.

Hvordan vil arbeidshverdagen din være hos KPMG?

• «Startup feeling»: KPMG bygger og endrer seg kontinuerlig. Hos oss har du muligheten til å være med fra starten av og ha stor påvirkningskraft på hvordan vi utvikler oss.
• «Verdibasert ledelse» Vi bryr oss om hverandre og ønsker at alle skal lykkes. Vi deler kompetanse og ideer som alle har nytte av.
• «Lave skuldre» og rom for personlighet: Vi har det gøy på jobb! Humor, selvironi og manglende selvhøytidelighet kjennetegner KPMGs ansatte.
• Spennende muligheter: Krevende og motiverende kunder som tilbyr spennende prosjekter og kreative problemstillinger.
• Kompetansedeling: KPMG forventer at man ikke bare lærer selv, men også deler kompetansen sin med kollegaer.
• Kompetansebygging: Prosjektteamene bemannes basert på kompetanse og karrieremål, ikke etter avdeling eller stillingsgrad.
• Løsningsorientert: Vårt mål er å finne løsninger som utgjør reell forskjell for våre kunder.

Klikk på søkeknappen for å laste opp CV. For mer informasjon om rollen kan du kontakte Arnt Molvig (tlf. 934 40 805) eller Hanna Kaupang (tlf. 481 72 822) hos KMPGs rekrutteringspartner Compass Human Resources.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonene. Setter du deg som kun søker vil du bli slettet fra vår database når vi avslutter prosjektet.