Senior prosjektleder NITO kompetansesenter

Senior prosjektleder NITO kompetansesenter

NITO - Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon

Kurs – kompetanseutvikling – fagnettverk

NITOs medlemmer skal være attraktive i arbeidslivet. Kompetansesenteret spiller en viktig rolle for å nå dette målet. Kompetansesenteret trenger nå en strukturert prosjektleder til å utvikle og gjennomføre kurs og konferanser.

Kompetansesenteret har mange ulike aktiviteter og jobber med alt fra kommersiell kursvirksomhet, fagnettverk for medlemmer, medlemsarrangementer og ulike karrieretjenester, til å støtte interne seksjoner med administrative kursoppgaver. NITO har en stor og bred kursportefølje og til sammen går om lag 50.000 medlemmer på et NITO-arrangement årlig.

Senior prosjektleder skal inneha spisskompetanse innen seksjonens fagområde, og sentrale arbeidsoppgaver for prosjektlederen vil være:

  • Prosjektledelse for både større og mindre kurs/konferanser
  • Kursutvikling – lage nye kurs og videreutvikle eksisterende portefølje
  • Kompetansedeling
  • Kunnskap og erfaring med digital læring
  • Salg/markedsføring

Vår nye kollega har relevant høyere utdanning, bakgrunn fra prosjektledelse og kurs- og kompetanseutvikling, samt digital erfaring og nysgjerrighet. Kjennskap til organisasjons- eller fagforeningslivet er en fordel.

Den nye prosjektlederen forventes å være en støttende og omgjengelig kollega og en aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. Du bør kunne jobbe selvstendig og målrettet, med en utpreget gjennomføringsevne. Stillingen rapporterer til seksjonssjefen for kompetansesenteret.

Vi kan tilby den rette personen et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø, fleksibilitet og en meningsfull jobb i en organisasjon i vekst. NITO er en stor organisasjon med gode utviklingsmuligheter. Betingelsene er gode og NITO som arbeidsplass kjennetegnes av høy trivsel og lite turnover, noe flere undersøkelser viser. NITO holder til i lyse, moderne lokaler på Aker Brygge.  Noe reising må påregnes.

For eventuelle spørsmål, kontakt Anne Marit Heber Nærby i Compass Human Resources på 924 49 114. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.