SHA- og kvalitetsrådgiver

SHA- og kvalitetsrådgiver

Vikos Prosjekt/Andenæs Eiendom

Andenæs Eiendom er familieeid eiendomsselskap med langsiktig perspektiv. Vi har spesielt fokus på stedsutvikling i Sandvika, og er sentrale i pågående transformasjon av Sandvika Sentrum. Andenæs Eiendom skal bygge ca. 110 000 m2 i Sandvika Sentrum med boliger, kontorer og attraktivt gateplan med spisesteder og spesialbutikker. Vi skal bygge Sandvika til et sentrum for innovasjon, bærekraft og det gode liv. Vår prosjektledelse utføres av VIKOS Prosjekt.

Se: www.andenaes.no/ www.helgerudkvartalet.no

SHA- og kvalitetsrådgiver – komplekse nærings- og boligbygg

Andenæs Eiendom eier store og sentrale eiendommer i Sandvika-området. Nå utvikles og bygges Nye Sandvika sentrum. Reguleringsplan er godkjent og vi er i gang med byggingen. Første fase er Helgerudkvartalet (HRK), som er en totalentreprise bestående av ca. 56 000 m2 næring og bolig.

Prosjektrolle i HRK-prosjektet: SHA- og kvalitetsleder (100% rolle)

Hovedarbeidsoppgaver:

  • Byggherrens SHA leder (KU + KP)
  • Byggherrens KS leder – skal følge opp Skanskas kvalitetssikring
  • Nabokontakt – følge opp kommunikasjon mot naboer, gårdeiere og publikum
  • Tett oppfølging på byggeplass

Kvalifikasjoner:

  • Sivilingeniør eller tilsvarende innen relevant fagområde
  • Noen års relevant erfaring innen SHA/HMS med potensiale for å kunne bekle rollen som KU/KP

Etter endt prosjekt, vil det for rett kandidat, være mulighet for overordnet ansvar for området SHA/KS i Vikos Prosjekt, eller å gå veien som prosjektleder for større prosjekter.

Andenæs Eiendom er opptatt av et godt arbeidsmiljø, og vi forventer at alle bidrar til dette i en ellers hektisk arbeidsdag. Du liker å arbeide i team, og du ser på samarbeid, både internt og eksternt, som viktig for at vi sammen skal kunne skape gode resultater.

Vi kan tilby en sentral rolle i store og komplekse prosjekter og eiendommer, korte beslutningsveier og en seriøs og langsiktig arbeidsgiver. Andenæs Eiendoms byggherreorganisasjon er organisert i Vikos Prosjekt AS.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Johnny Aastad i Compass Human Resources AS på telefon 909 80 198 eller Martine B. Haugen på telefon 413 39 270.

Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonene. Dersom du setter deg som Kun søker, vil du slettes fra vår database når prosjektet er avsluttet.