Smidigcoach

Smidigcoach

Aschehough utdanning

Aschehoug utdanning skal støtte elever og studenter på veien til å bli kunnskapsbaserte, reflekterende og kritisk tenkende samfunnsborgere. Våre læremidler gjør hverdagen enklere og beriker læringen for lærere og elever, forelesere og studenter. Hver dag jobber våre høyt kvalifiserte ansatte metodisk og målrettet for å legge grunnlaget for livslang læring. Vi er stolte og ydmyke over ansvaret som ligger i dette oppdraget.

Aschehoug utdannings ambisjon er å være ledende på digitale læremidler i hele utdanningsløpet. Fra den første dagen på barneskolen til den siste på universitet, og derfra videre i profesjonstilværelsen. Vi bruker den nyeste teknologien i kombinasjon med det beste fra den fysiske verden for å skape bøker og digitale tjenester som setter varige spor i kunnskapssamfunnet.

Aschehoug utdanning består av Aschehoug skole, Universitetsforlaget, Juridika og Scandinavian University Press. Aschehoug utdanning er del av forlaget Aschehoug.

I Aschehoug utdanning er vi godt i gang med vår endringsreise fra tradisjonell forlagsdrift til å bli et nyskapende og smidig produktmiljø. Som en del av vår endringsprosess søker vi nå etter to smidigcoacher som vil arbeide tett med våre nysgjerrige og dedikerte ansatte for å etablere smidige tankesett, verdier og prinsipper i hele Aschehoug utdanning.

Som smidigcoach vil du spille en sentral rolle i vår endringsreise og bidra til å forme en kultur preget av tverrfaglig samarbeid, læring og innovasjon. Du vil få en faglig utviklende stilling og bli en del av et sterkt faglig fellesskap med prosessledere og smidigcoacher.

Vi ser etter deg som har erfaring med å lede smidige endringsprosesser og som ønsker å bidra til vårt spennende og viktige samfunnsoppdrag. Du har gode kommunikasjons- og formidlingsegenskaper, kan operere på ulike nivåer i organisasjonen og har sterk gjennomføringskraft.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Å fungere som coach og sparringspartner for prosessledere, ledere og andre kolleger på tvers av hele Aschehoug utdanning og bidra direkte i deres arbeid med å utvikle nyskapende, digitale produkter for våre målgrupper
 • Å veilede organisasjonen i implementering av smidige tankesett, verdier og prinsipper, både 1:1 og i team/større grupper
 • Å istandsette prosesslederne til å skape best mulig arbeidsflyt i sine team
 • Å kontinuerlig følge med på måloppnåelse i ulike team og virksomhetsområder og bistå med å iverksette effektive tiltak ved behov
 • Å videreutvikle bestepraksis, rammeverk og prosesser og sikre at dette samkjøres på tvers av hele Aschehoug utdanning
 • Å utarbeide opplæringsmateriell/kurs for nyansatte for innføring i smidige tankesett, verdier og prinsipper, samt relevante arbeidsmetodikker
 • Å sikre bruk av hensiktsmessige verktøy som understøtter smidig arbeidsform
 • Å kontinuerlig følge med på utvikling innenfor smidig arbeidsform og tankesett

Vi søker deg som har:

 • Minst tre års høyere utdanning innenfor relevante fagområder (kan kompenseres med lang erfaring)
 • Sertifisering som agile coach og minimum tre års erfaring med å implementere smidige tankesett, verdier og prinsipper i ulike virksomheter, med dokumenterte resultater
 • Erfaring med ledelse og endringsledelse, gjerne innen HR
 • Forretningsforståelse
 • Inngående kjennskap til relevant metodikk (smidig/agile rammeverk, tankesett og verdier)
 • Solid verktøykasse med ulike metodikker, prosesser og rammeverk

For spørsmål om stillingen, kontakt Hanna Kaupang på telefon +47 481 72 822.

CV sendes inn via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg om å ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Setter du deg som Kun søker vil din profil hos oss slettes når vi avslutter prosjektet.

Søknader behandles fortløpende.