Socialdirektör

Website Huddinge kommun

Organisationen

Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar och har även en egen kanslienhet med stabsfunktioner. Förvaltningen har totalt ca 3000 medarbetare och socialdirektören har åtta direktrapporterande chefer.  Budgetomslutningen för uppdraget är ca 1,7 mdkr.

Din roll

Som socialdirektör har du det yttersta ansvaret för socialförvaltningens verksamheter och svarar gentemot socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Utifrån de politiskt satta målen leder du din verksamhet genom dina underställda chefer och säkerställer god och kostnadseffektiv kvalitet inom samtliga verksamhetsområden. Genom att metodiskt jämföra och analysera förvaltningens nuvarande verksamhet och situation initierar du tillsammans med berörda de förändringar som utvecklar verksamheten för att klara framtidens utmaningar.

Du rapporterar till kommundirektören och ingår i Huddinge kommuns ledningsgrupp. Där förväntas du i hög grad bidra till hela kommunens fortsatta utveckling.

Samverkan med interna och externa parter är en självklarhet och genom ditt strategiska och tydliga ledarskap skapar du tillsammans med dina medarbetare förutsättningar att lyckas leva upp till de politiska målen och leverera kvalitativ socialtjänst och äldreomsorg.

Modernisering och effektivisering av processer, rutiner och arbetssätt är en central del av uppdraget. Förvaltningen står inför demografiska utmaningar och är i behov av nya, smarta digitala lösningar som bidrar till att kunna möta brukarnas behov nu och framåt. Omvärldsbevakning och ett genuint intresse för socialförvaltningens hela verksamhet är en självklarhet.

Din profil

Vi söker dig som redan idag är en erfaren ledare med erfarenhet och kunskap från socialförvaltningens verksamhetsområden. Du har drivit förändringsarbete med påvisbart gott resultat samt arbetat i en politiskt styrd organisation. Vidare har du erfarenhet av att leda andra chefer och har, för uppdraget, en relevant akademisk utbildning. Har du tidigare genomfört utvecklingsarbete genom digitaliseringen eller erfarenhet av ett likande uppdrag inom den privata sektorn är det meriterande.

Som chef och ledare har du stor vana att, utifrån jämförelse och analys, initiera och leda förändring och utveckling av verksamheterna. Du ansvarar för uppföljning, återkoppling och att ge medarbetare stöd och möjligheter till utveckling Tydlighet är ett nyckelord för framgång i detta uppdrag. Chefer i Huddinge kommun är goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden för ledarskap. Ledarskapet, som utgår från det transformerande ledarskapet, skapar på ett tydligt och engagerat sätt förståelse för uppdraget, klargör och kommunicerar mål och åtaganden samt skapar och upprätthåller väl fungerande arbetsprocesser.

Du tänker och agerar strategiskt samt har modet att våga utmana verksamheterna inom förvaltningen då du är en utvecklingsorienterad person.

För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna våra externa konsulter på Compass, Bo Bengtsson 0709-713 550 bo.bengtsson@compass.se eller Anna Hultkrantz 073-834 3320 anna.hultkrantz@compass.se Om du vill söka tjänsten, klicka på länken nedan. Vi intervjuar löpande men vill ha din ansökan senast 11/6 2019.

Om Huddinge kommun

Huddinge är landets 14:e största kommun och Stockholms läns näst största med drygt

111 000 invånare. Huddinge är en snabbt växande kommun med tydliga visioner och ambitiösa mål för framtiden. Huddinge utsågs år 2017 till årets tillväxtkommun och nu planerar kommunen för ytterligare 20 000 nya bostäder under de kommande åren. Huddinges geografiska läge är utmärkt med närhet till Stockholm samtidigt som vi är en prisbelönt naturkommun. Huddinge är hemvist för 18 000 studenter och är en av Sveriges snabbast växande studentstäder. Som ledare i kommunens ledningsgrupp är du tillsammans med kommunens 6 700 engagerade medarbetare en viktig samhällsbyggare. Tillsammans med oss gör du Huddinge till en av de mest populära kommunerna att bo, arbeta och besöka.  Läs gärna mer på www.huddinge.se.