Strateg för klimatanpassning och civil beredskap

Zurich

Strateg för klimatanpassning och civil beredskap

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten söker en strateg för klimatanpassning och civil beredskap
-Hållbar och robust leveransförmåga i VA-branschen

Om Svenskt Vatten

Sveriges bransch för vatten och avlopp, VA-branschen, är under ett utmanande förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Förändringsfönstret står öppet och branschen har chans att på allvar bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang.

 

Ditt sammanhang på Svenskt Vatten

Vår målsättning är att vara en stark aktör och pådrivare för en hållbar vattenanvändning. Våra huvudsakliga arbetsområden är medlemsstöd, policyutveckling, forskning, och kunskapsöverföring. Hos oss utgör omvärlden en stark faktor. Forskning, nätverkande, media, politiska utspel utgör naturliga inslag. Det ställer krav på såväl operativt, taktiskt och strategiskt agerande. Samverkan med andra intressenter och våra medlemmar är två viktiga ingredienser.

Du kommer att tillhöra Vattentjänstenheten som består av erfarna personer med stark motor inom sina sakområden (dricksvatten- och avloppsfrågor, juridik, miljö, teknik, forskning och utveckling, tillgångsförvaltning samt policyutveckling).

 

Rollen

Branschen står inför nya utmaningar där VA-organisationens grundkapacitet kommer ställas på prov. Ökade krav på robusthet, hållbarhet och leveransförmåga ställer nya utvecklingskrav på organisation, anläggningar och framtidens vattentjänster.

I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår att:

  • Hålla samman Svenskt Vattens arbete med hållbarhet och klimatanpassning
  • Hålla samman och utveckla branschens arbete gällande civil beredskap, robusthet och civilt försvar tillsammans med andra experter på kansliet
  • Bidra i frågor som rör tillgångsförvaltning och föra en aktiv dialog med medlemmar och andra relevanta aktörer
  • Ansvara för vissa säkerhetsfrågor
  • Hålla samman och utveckla initiativet ”klimatneutral VA bransch 2030”
  • Verka för långsiktigt goda villkor för VA-organisationerna
  • Bevaka utvecklingen av regelverk, både på nationell som EU-nivå inom ansvarsområdet
  • Hålla kontakt med myndigheter, departement och statliga utredningar
  • Bidra i arbetet med att analysera statistik som bygger på vår databas VASS
  • Stöd och rådgivning till medlemmarna

Eftersom Svenskt Vattens medlemmar och partners finns i hela Sverige och till viss del Norden och EU, så förekommer resor med övernattning.

 

Din bakgrund

Du har ett stort intresse och engagemang för klimatfrågor, klimatanpassning och samhällsviktiga sektorer. Vi ser gärna att du arbetat VA-branschen men det är inget krav. Andra erfarenheter kan värderas, till exempel myndighet eller regeringskansli. Du har kunskap och förståelse för hur samhället är organiserat och dess politiska styrning.

Du har ekonomisk, teknisk eller samhällsvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Vi ser gärna att du har befintliga nätverk och kontakter som du kan utveckla ytterligare i VA-branschens kontext. Du kan förstå, tala och skriva engelska.

Du har goda insikter i eller intresse för hur det politiska systemet på nationell nivå fungerar, helst också på EU-nivå.

God förmåga att formulera dig i skrift på ett sätt som även är lätt att förstå för lekmän. Du har en pedagogisk förmåga som gör dig till en god kommunikatör. Du har vana att tala inför andra.

 

Vem är du / Dina egenskaper

Som person är du kommunikativ, strukturerad och handlingskraftig. Du har ett prestigelöst och avväpnande förhållningssätt som skapar trygghet för din omgivning. Du är bra på att lyssna in andra människor och att få ihop en gemensam linje som alla kan stå bakom.

Vi ser framför oss en empatisk och kommunikativ person med ett starkt intresse för att utveckla branschens framtidsfrågor inom Svenskt Vattens uppdrag.

Du är snäll, äkta och tydlig. Du mår som bäst när det finns stora mängder glädje, mod och tillit.

 

Tjänsten och ansökan

Vi tänker att du utgår från vårt trevliga kontor i Alvik, Stockholm.
Läs gärna mer om oss på www.svensktvatten.se

I den här rekryteringen jobbar Svenskt Vatten tillsammans med Compass.  Du söker ovan nämnda tjänst via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om Svenskt Vatten och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jens Holmberg på 070 377 06 20.