Styrelseledamot för HSB’s digitala omställning!

Website HSB Affärsstöd

Din bakgrund
HSB Affärsstöd befinner sig nu i ett spännande läge där man skaffat sig ett starkt mandat inom HSB och dess föreningar för att under dom kommande åren genomföra en stor digital transformation. Man ser nu att tiden är mogen för att ta in en extern person i sin styrelse.

Vi söker en person som har operativ erfarenhet från större IT-projekt kopplade till verksamhetsutveckling, gärna från att driva ett större digitalt förändringsarbete i en komplex organisation, och baserat på det kan bidra till styrelsearbetet och HSBs omställningsresa.

I styrelsearbetet förväntas du kunna komma med nya perspektiv och erbjuda strategisk höjd för att bidra till att fatta rätt beslut. Vi ser att du har erfarenhet sedan tidigare av styrelsearbete samt förståelse för kooperativ verksamhet och värderingar.

Bolag och organisation
HSB Affärsstöd bildades i januari 2015 i syfte att stärka HSBs konkurrenskraft och ytterligare skapa nytta och värde för kunder och medlemmar. I dag är man, med ca 75 medarbetare och konsulter, HSBs nationella IT- och utvecklingsbolag och navet i HSBs digitala omställning. Bolaget är ett helägt dotterbolag till HSB Riksförbund och verkar med IT- och utvecklingsfokus tillsammans med HSB-föreningar och övriga HSB-bolag för att säkra HSBs fortsatt starka roll i framtiden.

Ansökan, dialog och mer information
I den här rekryteringen samarbetar HSB Affärsstöd med Compass Human Resources Group. Du söker tjänsten genom att klicka ansökningslänken här intill. Ring gärna för att inleda en första konfidentiell dialog kring roll och matchning. Kontakta Compass rekryteringskonsulter Bo Bengtsson på telefon: 0709-713 550 alt. bo.bengtsson@compass.se eller Hans Jansson på telefon: 073-461 36 03 alt. hans.jansson@compass.se

HSB är Sveriges ledande bostadskooperation med fastighetsförvaltning och bostadsutveckling som kärnaffär. HSB Affärsstöd är det nationella IT- och utvecklingsbolaget som är navet i HSBs digitala omställning. Vi befinner oss i början av en otroligt spännande resa där varje individ har en viktig roll – vill du vara med och göra skillnad?