Teamleder til Driftsadministrationen

Teamleder til Driftsadministrationen

By & Havn

Kan du håndtere og balancere projekter, drift og kundeservice – så har vi et tværgående, nyoprettet teamlederjob til dig!

København vokser, og i 2030 vil 60.000 flere kunne kalde byen for hjem. By & Havn udvikler og understøtter byudviklingen til glæde for nuværende og fremtidige københavnere, virksomheder og gæster i København.

Vi skaber rammerne og pladsen til at endnu flere københavnere kan få mulighed for at blive en del af fællesskabet i byen i fremtiden.

By & Havns aktiviteter skal samtidigt bidrage til at levere løsninger på politisk vedtagne mål som 70 % reduktion i CO2-udledning, flere almene boliger og grøn omstilling af havnen. Løsningerne, vi leverer, skal række flere årtier ud i fremtiden. Vi tager vores samfundsansvar alvorligt, og lægger stor vægt på troværdighed og åbenhed i vores arbejde.

Om jobbet

Jobbet er nyoprettet, og vi søger en teamleder med et godt overblik og lyst til at styrke vores driftsorganisation ved ledelse af en tværgående enhed, Driftsadministration, med ansvar for planlægning og styring af driftens funktioner, projekter og budgetter. Enheden er en central funktion i udviklingen hen mod en endnu mere effektiv og professionel drift, som kan sammenligne sig med de bedste i markedet.

Driftsadministrationen favner tre områder: projektportefølje, administration og kundeservice.

Du refererer til chefen for Driftsorganisationen og får et tæt samarbejde med dine ledelseskollegaer og en bred berøringsflade på tværs af By & Havn.

  • Projektområdet omfatter f.eks. digitaliseringsprojekter hen imod digital drift og procesoptimering, deltagelse i udvikling af nye p-anlæg i byudviklingsområderne, overdragelse af bykvarterer til grundejerforeninger og kommunen samt opbygning af tegningsarkiv og kortproduktion.
  • Driftsadministrationen arbejder med driftsorganisationens styring og målrapportering, investerings- og driftsbudgetter, udarbejdelse af beslutningsnotater, administration af kontrakter med leverandører, fakturering m.v.
  • Kundeservice håndterer parkeringskunder, lejere, havne- og byrumsbrugere.

Opgaverne

Du bliver teamleder for erfarne medarbejdere og to studerende med ansvaret at udvikle teamet og sikre kompetent opgaveløsning. En stor del af ansvaret ligger i at forankre driften på tværs af husets forskellige afdelinger, så der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer.

I samarbejde med de enkelte medarbejdere skal projektporteføljen løbende udvikles, herunder sikre opbygning af en effektiv projektstruktur, der kan håndtere projekter med interne og eksterne deltagere.

Driftsadministrations opgaver omfatter udvikling og implementering af klimaregnskab, budgetter, dataanalyse, sagsarkiver, rapportering og opfølgning.

Kundeservicefunktionen understøtter alle dele af By & Havns virke, og du skal sikre en smidig og imødekommende kundeservice, der møder stadig stigende forventninger i takt med udviklingen af byområderne.

Om dig

For at lykkes i stillingen er det vigtigt, at du:

  • Naturligt motiverer og skaber gode relationer med medarbejdere og kolleger, og derigennem hjælper dem til at excellere.
  • Kan opbygge og udvikle en robust organisation, som er agil og handlekraftig.
  • Følger kontinuerligt op på opgaver og sikrer dig, at de udføres effektivt og inden for deadline.
  • Er en god kommunikator, både skriftligt og mundtligt, og kommunikerer klart og effektivt på alle niveauer.
  • Det er en stor fordel, hvis du har erfaring med ledelse af organisationer samt tværfaglige og komplekse programmer, og har erfaring med at udvikle og løfte opgaver i partnerskaber.

Om By & Havn

Du vil møde en kultur, som er præget af et uformelt arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på en god og respektfuld omgangstone og et stærkt samarbejde på tværs af organisationen.

By & Havn tilbyder derfor også en række personalegoder, som bidrager positivt til medarbejdernes hverdag, ligesom der er fokus på at udvikle og fastholde virksomhedens medarbejdere.

Rekrutteringsprocessen udføres i samarbejde med konsulentvirksomheden Compass Human Resources Group.Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Consultant Magnus Wedel på tlf. +45 51 60 72 83 eller Director Thorsten Andersen på tlf. +45 61 20 28 03. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt
Arbejdssted: København
Reference: 2319.244
Virksomhed: By & Havn