Teknisk inneselger

Teknisk inneselger

Alfsen og Gunderson AS

Alfsen og Gunderson ble etablert i 1926 og har siden utviklet seg til å bli et ledende firma innen vann-, luft-, tørke-, rense- og pumpeteknologi. I tillegg til å designe og dimensjonere tekniske løsninger, selger vi kvalitetsutstyr fra ledende produsenter i Europa, Amerika og Japan. Våre kunder er primært industri, offshore, shipping, kommuner og energiprodusenter, og vi betrakter Norge, Island og Sverige som vårt hjemmemarked. Innen enkelte nisje områder, har vi egenutviklet teknologi, som eksporteres over hele verden.

I AG jobber vi i team, og når du kjøper våre tjenester kjøper du hele selskapets kompetanse.
Kombinasjonen av vel utprøvde systemer, tilpasninger og videreutvikling av smarte løsninger er vår lidenskap og vår hovedinteresse. Vi tror på at de beste løsningene kommer gjennom engasjement, kompetanse og tett dialog med kunden. Derfor rekrutterer vi med mål om at våre ansatte skal trives og bli i jobben i mange år. Firmaet er tuftet på ideen om at de ansatte skal eie selskapet. Det bidrar til at vi som jobber her tenker langsiktig, er mer motiverte og ser verdien av at AG har en god og sunn drift over tid.

Prosessindustrien står for store deler av Norges miljøutslipp. AG har ekspertise og produkter som spiller en sentral rolle i å hjelpe industrien med å redusere sine utslipp. Nå trenger vi deg som kan sørge for rask, presis og god leveranse av noen av disse produktene til våre kunder. Vi ser etter en strukturert, serviceinnstilt og gjerne teknisk interessert inneselger til et av våre produktområder. Som person tror vi du er nøyaktig, strukturert og villig til å gjøre det lille ekstra for kunden. Du vil være bindeledd mellom våre kunder og produsenter. Du vil ha fokus på produkter for energioptimal miljørensing og markedene vil i all hovedsak være prosessindustri, bergverk, smelteverk, og energiverk.

Videre innebærer stillingen:

  • Support og rådgivning til kunder og kollegaer
  • Budsjettansvar for definert produktområde
  • Teknisk innesalg og ordrebehandling

Den rette kandidat har gjerne høyere utdannelse, men dette er ikke et krav. Lang relevant erfaring kan kompensere for dette. Du har nok teknisk interesse og erfaring med tett kundeoppfølging. Kanskje har du solgt tekniske produkter/løsninger rettet mot industri o.l.  Kunnskap om produkter å foretrekke, men ikke nødvendig, da det vil bli gitt en solid opplæring.

I tillegg til en meningsfylt jobb blir du en del av en fremoverlent og ansatt-eid bedrift der all kompetanse er i eget hus. Dette er vi veldig stolte av – og skal fortsette med! Vi jobber i team og er rådgivere for våre kunder: Vi er opptatt av at kunden skal oppleve at vi tar ansvar, er pålitelige og leverer kvalitet. Slik bygger vi tillit og får gode og varige kunderelasjoner.

Hos oss får du stor grad av frihet med mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag. Vi vil hverandre vel, vi er løsningsorienterte og er et lag! Vi er opptatt av å ha det bra på jobb og det gjenspeiles i våre lokaler og det vi gjør sammen.

  • Fast ansettelse i et ansatt eid, helnorsk selskap med ryddige forhold og kompetente ansatte
  • Tilbud om medeierskap gjennom rabattert og finansiert aksjekjøpsordning
  • Mulighet for etter/videreutdanning
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Firmahytteordning og bedriftsidrettslag
  • Mulighet for hjemmekontor 2 dager i uken

Hovedkontoret vårt er på Brynseng i Oslo. Her får du moderne innredet lokaler med lyse cellekontor til alle, godt med parkeringsplasser og umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon.